Här hittar du information om vad styrelsen arbetar med.


Kalendarium

Här hittar du information om vad styrelsen har på gång den närmaste tiden.


Styrelsemöte 2024-04-09

Senaste styrelsemötet hölls i Falköping 9/4. Vi återkommer med en kortfattad sammanfattning av vad som togs upp på detta möte.


Årsmöte 2024-03-12

Avdelningens årsmöte hölls i Göteborg 12/3. Utöver obligatoriska punkter fattades beslut om styrelsen ska utreda förutsättningarna för att inrätta en sektion för den del av ST Västtågen som verkar inom Krösa.

Aktuell förteckning över sammansättningen av årets styrelse  hittar ni här.

Styrelsemöte 20240208

Ekonomin är fortsatt god. Kassör har redogjort utgifter och inkomster i sedvanlig ordning. Budget för 2024 kommer kassör att ordna inför årsmötet. Medlemsantalet har ökat från förra mötet. Åkstationsrapport Falköping; ny CS blir Oskar Andersson. Uddevalla; renovering av lokalerna fortgår, är en till två veckor efter i sitt schema pga olyckan den 15/1. Borås; inget för tillfället. Göteborg; Olustig stämning pga av de två olyckor som inträffade så kort tid efter varandra. Har varit många diskussionr om det "lugna rummet". En större renovering i VGJ-huset ska påbörjas så snart upphandling är klar. Nässjö; Fortsatt ryktesspridning och smutskastning av ST från annat fackförbund. Styrelsemedlemmar har koll på detta och har uppmärksammat berörd personal. Information från möte och förhandlingar; semesterinplacering, lokalt samverkansmöte i Uv, lokalt samverkansmöte i Bs, Lokalt samverkansmöte i F, Lokalt samverkansmöte i G, MBL; angående företrädelserätt är vi inte eniga med annat fackförbund, 59 anställda fick fel semestertilldelning förra året. Detta vår vi ta vidare till nästa möte, "Mystery traveller"förhandlingen avslutades i oenighet med AG och sist schemakorridor fotsatta diskussioner. Pensionsutbildning kommer i vår/sommar. Folksam sak återkomma med datum. Semesterskulden ska tas upp i separat möte, uppflyttning i lönsteg, ska var avsluat och klart enligt AG. Vi vill kontrollera detta. Begravning till vår f.d kollega Ingvald. Vi kommer gemensamt med ST på SJ att ge en gåva till en fond. 

Styrelsemöte 20240110

Årets första styrelsemöte i Göteborg. Genomgång av ekonomin. Fortsatt god ekonomi. Budgetförslag ska tas upp till nästa möte. Medlemsutvecklingen ligger kvar på samma medlemsantal som föregående månad. Någon har avslutat sin tjänst och någon ny har tillkommit. Medlemsaktivitet diskuterades igen och förslag har tillkommit. Åkstationsrapport för Nässjö; enligt rykten ska vi ha tappat flertalet medlemmar, men istället ökar vårt medlemsantal i N. Våra styrelsemedlemmar gör ett fantastiskt arbete där och nu. Falköping; ny CS är på ingång. Uddevalla; renoveringen är i full gång. Vi lever i en byggarbetsplats, en toalett istället för tre på 85 anställda. Fortsatt irritation bland tågvärdar efter schema/gruppinplacering. Borås; ny CS är tillsatt, Stella Jansson. Göteborg; anställda vill byta grupp/helg på Facebook. Skall ske genom AG. Sommarplaneringen är i princip klar meddelar Johnny. Nu börjar arbetet med T-25. Information från möte och förhandlingar; MBL19, MBL11, MBL11 i N, organisationsförändringar för de på kontoret, inget som påverkar oss, schemakorridor, arbetsmiljö, perrong i Kb är devis avstängd. Svårt att få förståelse hos Trafikverket att det påverkar tåg och oss. Pensionsutbildning är på gång. Kontakt har tagits med Folksam. Ungefär samma upplägg som tidigare år. Även ytterstation som ligger långt från G, såsom då N? Semesterskulden togs upp och diskuterades. Flera medlemmar har drabbats. De är då återbetalningsskyldiga till AG. Vi får ta frågan till AG i nästa möte. Årsmöte, lokal, datum, tid och Teams förbereddes.

Styrelsemöte 20231212

Årets sista styrelsemöte för detta året. Vi bjöd alla medlemmar och alla kollegor som är intresserade av oss som fackförbund på en lunch på Star Bowling i samband med vårt styrelsemöte. Vi bjöd in och hade en trevlig frågestund innan det var dax för en gemensam promenad till restaurangen. Medlemsantalet är stabilt. Medlemsaktiviteter för 2024 diskuterades. Många förslag. En handfull kommer att genomföras. Åkstationsrapport, varje åkstation uppdaterar vad som hänt sedan sist. Nässjö; infomöte 8/6 och råskubb. Falköping; ny CS ska tillsättas. Uddevalla; tågvärdar inte nöjda med alla de sena turerna som har smetats ut på blandgrupp och att den sena gruppen inte har fyllts och att då de sena turerna kommer att ligga på de som går på viklistan. Borås; ny CS är tillsatt. Nygamla Stella. Göteborg; flera som nte lämnat in sin gruppsökning pga sjudom, semester och tjänstledighet. Upprörd stämning pga av tvångsinplacering i blandgrupper, då skubb blivit full. Lokal samverkansmöte ska vara på samtliga stationer under en prövotid under 2024. Dessförinnan har endast Bs haft som vana att sammankalla från fack och skydd. Andra stationer har endast kallat skyddet. Information från möte och förhandlingar; gruppförhandling, ordförandekonferens, lokal samverkansmöte i Uv, lokal samverkansmöte i Bs, gruppinplacering, skyddsrond X11-14, månadsmöte, Fordon&förare och centralt skyddsmöte ( SKK ). Företrädelseblanketten för de tågvärdar som vill ha en högre tjänstgörningsgrad finns på vår anslagstavla i G och gäller de tågvärdar som är anställda på 75-85%. Dessa blanketter är noga genomgånga och finns i säkert förvar hos oss. Fortfarande har vi obesvarade frågor till AG som vi får ta till nästa möte.

Styrelsemöte 20231108

Genomgång från Loss of Licens-pengar. Och vår ekonomi är god. Ett extra värvningsbidrag har inkommit på vårt konto. Julklapp för 2023 beslutades att ge ett ICA-presentkort till samtliga medlemmar från 1/12-23, dock ej pensionärer. Julbord i Nässjö, för alla de nya medlemmar och som en del av rekryterings/värvningsaktivitet. Såsom vi tidigare i år har haft i G, BS och UV. Medlemsgåvor och till alla nya medlemmar från nu och framöver, ett bestickfodral med metallbestick. Lunchbjudning i G är planerad för årets sista medlemsaktivitet. Medlemsantalet är fortsatt stabilt. Information och möte; schemadialog, turlistemöte, samverkansmöte för alla skyddsombud, arvodistmöte, MBL i Nässjö, förhandling av turer T-24, MBL 19/månadsmöte, skyddsmöte med HR, HSO och AG, turlistemöte i N och då för Krösa. Denna gång var det inget om arbetsmiljön. Det kommer att bli ett avsteg på förarsidan på en grupp. Sluttid mot en FP-dag, dock försvinner denna FP-dag under sommarperioden. Som vanligt är det kommande möten, fram till nästa styrelsemöte.

Extrainsatt styrelsemöte via Teams 20231012

Detta styrelsemöte var det enbart fokus på schemakorridor och dess utformning.Arbetsgivaren har lämnat förslag som vi i styrelsen ska ta ställning till. Vi är inte överens. Nya uppdateringar från AG. Vi får återkomma i ett senare skede, lite längre fram i frågan.

Styrelsemöte 202231005

Medlemsutvecklingen har fortsatt att öka och det får oss i styrelsen ännu mer engagerade i de frågor som inkommer från er medlemmar. Det har varit information för nyanställda tågvärdar, och vi har besökt TCCs lokförarskola i Göteborg. Månadsmöte och MBL 11 med arbetsgivaren och skyddsrond i Borgstena och Veddige. Vi har haft återkoppling på schemaenkäten. Går långsamt framåt. Tågvärd 100% PSK i G avslutas 21/12. De första möten om de nya turerna för T-24 har påbörjats. Därefter schemaförslag på grupper och slutförhandling på turer. Nässjö och problematiken på den åkstationen, togs upp. Nya diskussioner inom styrelsen och därefter till AG. 

Styrelsemöte 20230907

ST Västtågen har som uppgift att skriva en förhandlingsframställan till nästa MBL enligt tidigare protokoll. Infobrev och presentation av styrelsen till medlemmarna är på gång. Ekonomin är bra. Medlemsutvecklingen och medlemsinbetalningen har ökat den senaste månaden, då gratisperioden för alla nytillkomna medlemmar från maj är nu avslutade. Loss of License för 2021, 2022 och 2023 har tillkommit från AG. Vi har försökt att få AG att ha LoL till medlemmar och pension. Vi får trycka på igen till nästa lönerevision. Medlemsaktiviteter planeras inför hösten och även för nästa år. Vi undersöker olika alternativ. Det finns fortfarande kvar värvningspengar för 2022 och 2023. Information från MBL 11, månadsmöte, lönerevision, lokalt möte i Bs, Fordon-Förare och extrainkallat möte med AG, HR och skyddet. Uppehåll i Vaa. Tillsatt en resurs på 50 % fram till årskiftet för att räkna på 100%-tjänster tågvärd i G. Lönerevision för 2023. Resultatet blev att alla fick ungefär 4 % i påslag. Ett stort antal punker behandlades under Fordon-Förare, nya befattningsskyltar, utrymningsvägar i den tillfälliga säckstationen i Västlänken är inte godkänd. Påstigningskontrollen är nu beslutad till att vara kvar hela 2023. Samåkning SJG/SJK är under utredning och ska utvärderas. Timanställda som har arbetat mer än 90 % ska bli erbjudna en 100%-tjänst. Facklig information får ej förekomma på betald arbetstid. Vi i ST Västtågen kommer att arbeta fram en egen metod för att nå ut till nyanställda. Avtal 2023, det är många delar som ska förhandlas lokalt under hösten, efter att det centrala avtalet blev klart i maj. Vi ska nu försöka att bringa klarhet i vilka frågor detta är och vilken prioritering vi måste göra. Detta var det mesta som vi kan delge er medlemmar. Infobrev till er medlemmar kommer att komma löpande under hösten.

Styrelsemöte 20230605

Styrelsen tog upp de långdragna frågorna som vi tidigare haft uppe hos Arbetsgivaren på våra tidigare månadsmöten. Bla FP dagar för admin-personal. Och andra frågor som vi i styrelsen inte kan delge er medlemmar just nu. Loss of License ersättning för 2021 0ch 2022 togs upp igen och frågan ska skickas till AG innan lönerevisionen.

Brunchen i Göteborg var en trevlig tillställning. Fint väder och en gemytlig stämning. Fler aktiviteter är planerade för medlemmar och rekrytering utav nya medlemmar kommer att fortsätta i år. Dessa pengar kommer att tas från en extra ersättning från ST centralt för år 2022. Diskussion om hur lönerevisionen ska utgå ifrån oss. Och frågor från instruktörerna och önskan om en höjd ersättning för denna grupp diskuterades. Vidare förhandling med AG i höst. Detta var vårt sista styrelsemötet innan sommaruppehållet. Vår expedition kommer att vara bemannad även i sommar på måndagar, ojämna veckor. Sedan kommer det att vara semesterstängt i slutet av juli och öppnar igen den 28 augusti. Välkomna att titta förbi. Vårt första styrelsemöte är den 7 september i Falköping. Så är du där, välkommen att kika in och ställ frågor. Och vårt första månadsmöte med arbetsgivaren är dagen innan den 6 september. ( vår senaste ytterstation Värnamo är registrerad på st.org. Nässjö har verkligen exploderat utav medlemmar. Välkomna till oss säger vi i styrelsen. Och välkomna alla andra nya medlemmar sedan årsskiftet. Just nu i skrivandes stund, så har det t.o.m registrerats nya medlemmar för augusti månad. Alla medlemmar är välkomna till vår expedition för att hämta ut paraply och lite annat för de som inte redan har hämtat eller fått personligen ut oss.

Styrelsemöte

Konstituerade styrelsemöte 15/3

Val av mötessekreterare, val av justerare och godkännande av dagordning. Konstutierande, - val av sekreterare, - val av kassör, -val av jämställdhetsansvarig, -val av arbetsmiljöansvarig, - val av värvningsansvarig, - val av registeransvarig, och val av unformations-/medieansvarig. Firmatecknare,- val av två firmatecknare. Övriga frågor, studieplan, avtackningar, expeditionsdagar 2023 och styrelsemöten 2023. Nästa styrelsemöte 11/4. Ett par styrelsemedlemmar tackade för sig och ett par nya anslöt. Vi tackar Therese Fälth, Patrik Nyden, Cathrine Westlund och Sune Larsson för er tid i styrelsen. Och vi välkomnar Johnny Holmgren, Mattias Frisk, Srdjan Malesevic och Stephanie Santinelli välkomna! Mötet avslutat!

Årsmöte 20230315 Borås

Dagordning, deltagarlista och protokoll genomfördes. Verksamhetsberättelse och bokslut. Revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, beslut om om verksamhetsplan och budget, motioner, beslut om antal om antalet styrelseledamöter och ersättare. Val av ordförande och val av vice ordförande, val av studieorganisatör, val av övriga styrelseledamöter, val av ersättare för styrelsens ledamöter, fastställande av val av skyddsombud, fastställande av val av turlisteombud, val av revisorer och ersättare, val av ombud och ersättare till ombudsmötet i bransch Spårtrafik, val av representanter och ersättare till regionskonferensen. Mötet avslutat.

Styrelsemöte 15 mars

Styrelsemöte i Borås. Alla är på plats och idag började vi tidigare, då vi idag ska ha tre möten på samma dag, varav Årsmötet 2023. Vi gick igenom förra mötet och hade inget att anmärka på. De frågor som ska tas vidare till AG, kommer att tas upp på nästa månad. Ekonomin är fortfarande stabilt. Medlemsantalet ökar. Nya medlemmar och nygamla medlemmar från SJABs ST. Loss of Licence-pengar kommer på något sätt att betalas ut. Medlemsdag i Lidköping 18/4 och Medlemsdag i Nässjö 21/4. Dessutom ska ett styrelsemöte vara i Nässjö inom det snaraste. Alla tidigare möte med AG redogjordes, bl.a MBL 11, månadsmöte och information nyanställda. tågvärdar. Studier, många utbildningar är digitala. Alla i styrelsen ska gå "facklig grundkurs", gäller för de som inte har gått denna kurs, sedan finns det andra utbildningar som bl.a "kassör" och "ordförandeutbildning". Det finns flera olika och andra utbildningar för alla medlemmar. Titta gärna in på st.org. Övriga frågor, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, turlisteombud på alla orter, varav dubbla på åkstationen i G. Diskussioner inför Årsmötet, alla poster som ska tillsättas. Vilka som ska väljas på 1 och 2 år. Turlistombud, skyddsombud, revisiorer och valberedning. Lunch och Årsmöte klockan 13.00.

Styrelsemöte 11 januari

Styrelsemöte i Göteborg och lokal Björkö. Val av ordförande, sekreterare och justerare. Föregående protokoll godkändes. Ekonomin är bra. Extra värvningsbidrag från ST centralt. Medlemsantalet är fortsatt god. Flertalet medlemmar från SJABs ST har nu registrerat sig på ST Götalandståg istället. Uppdatering i de frågor som vi har skickat till AG för MBL. Frågan om/när/hur/var/vad/vilka medlemsaktiviteter togs upp inför 2023. Det enda mötet som vi har varit på sedan sista styrelsemötet före jul&nyår; riskanalys Chrystal Alarm, Olof. På mötet fanns det representanter från SJ´s alla bolag. Rutiner ska tas fram. Studier; pensionsutbildning med Olle D. är beställt och bekräftat. Torsdag 9/2 och tisdag 28/2. Anmäl och få tid i din tidbank. Under övriga frågor så var instruktörer från lokförare, tågvärd och admin inbjudna. Mycket bra och intressant! Alla frågor och funderingar har skrivits ned och vi får "beta av" allteftersom. Årsmötet kommer i år att förläggas till Borås lokaler. Samling 12.00 och vi bjuder på lunch. Sedan är årsmötet från 13.00 och framåt. Ni får tid i tidbanken för att gå på detta. Totalt 5 timmar/år. Vill du vara med i styrelsen? Eller turlisteombud på din ort? Då behöver du inte vara med i styrelsen för just detta uppdrag. Var med och påverka! Välkomna till Styrelsemöte i Borås den 15 Mars klockan 13.00. Kommande aktiviteter är uppdaterade på hem. Det är bland annat MBL, lokal samverkan i Bs, Fordon förare, information för nyanställda tågvärdar & lokförare, SKK, semesterinplacering osv. Expeditionsdagar är ojämna måndagar under kontorstid. Andra våningen, längst in, längst bort.

Styrelsemöte 15 december

Styrelsemötet var denna gång i Herrljunga. Val av ordförande, sekreterare och justerare. Föregående protokoll godkändes. Ekonomin är något lägre sedan förra styrelsemötet. Inköp utav presentkort till julklappar till medlemmar som blev medlemmar före 1/9-22. Övriga får en välkomstgåva. Extra värvningsanslag för 2022, har mottagits från förbundet. Ersättning utav "Loss of licence" ligger orört. Inköp utav "profilprodukter", "giveaways" och andra STprodukter inför och till medlemmar/nya medlemmar T-23. Under pandemin, 2020 och 2021 så var det ett tapp på medlemmar. Medlemsutvecklingen hos oss på ST detta år, 2022 har varit ett bra år och ST har värvat nya och nygamla medlemmar. Information från möte och förhandlingar: 16/11, MBL 11 och MBL 19. Posthantering, ekonomi och bla. sen 100 % i G.16/11, Teamsmöte med förbundet om utbildningsportalen. (det finns en hel del utbildningar för er medlemmar på st.org. Jättegärna kolla in denna sida och anmäl er). 18/11, skyddsrond fordon. Fordonsledning och Västtrafik deltog, cyklar, avstängning dörrar och halt på golv. 23/11, förhandling turer T-23. Justering utav tid för växling, uppställning och gångtid. 28/11, Fordon/förare. Skyddsrepresentanter från alla åkstationer var med. Gångtid till kolonin. Riskanalys och rutiner, förare. Kortläsare och cykelplatser på SJs inlånade grå fordon. 29/11, Samverkan i G, Västtrafiks samarbete med Ale och Trollhättan. 29/11, Samverkan Bs. Önskemål schemaläggning APT. Kamera, användning och biljettvisering.1/12, förhandling grupper/nycklar. Arbetspass, Lidköping, avsteg, och grupp. 6/12, SKK i G. X61 och fotsteg, "Man Down" på Chrystal Alarm, rapportsystemet, använda kamera, kommande APT och Trollhättans kommun. 14/12, MBL 19. Kålleinlogging, biljettkontroll, personalomflyttning, mötesstruktur gentemot AG och sparad semester. § 8, Arbetsmiljö-Rehab. § 9, studier och pension. §10, Övriga frågor: traktamente, restidsersättning, timanställd ytterstation och trygghetsvärdar Göteborg, Älvängen och Trollhättan.

Styrelsemöte 8 november

Idag var det styrelsemöte i Göteborg. Val av ordförande, sekreterare och justerare. Föregående protokoll godkändes utan några tillägg. Ekonomin är fortsatt god. Inga speciella utlägg sedan förra styrelsemötet. Medlemsutvecklingen är kvar på samma nivå som sist möte. Julklappen till medlemmarna bestämdes och hur vi ska lösa det tekniskt och praktiskt. Information om möte och förhandlingar: utkastmöte i Lidköping. Första mötet utav tre. Fanns inget direkt att åtgärda. Utkastmöte i F för F och N. Inga större förändringar av turerna som vi kände igen sedan tidigare år. Endast mindre påpekande. Utkastmöte i Hr för G, Bs och Uv. Många turer skulle behandlas, svårt att få en total överblick på alla turer. Kanske bättre att låta G vara själva. Och Bs och Uv har ett tillsammans? Tjänster för tågvärdar i G kommer att få 75%, 85% och 100%. Överlag fanns inget större att anmärka på. MBL 11, Fridagsplanen för T-22 är tom januari -23. Den nya fridagsplanen kommer att gälla från 1/2 2023. På nästa MBL 11, ska styrelsen fråga om den kompensation till medarbetare, som vi önskade tidigare i höstas. Trygg och säker i Hr, Fokus på HLT och JLT-maskinerna. Fråga om hur kamera fungerar tog upp. Och hur mycket kan en tågvärd bära på en och samma gång? HLTapparat, Kålle och Ada, kamera, komradio osv, utvärderades. Arbetsmiljödag i Bs, välbesökt, flera fick hjälp att använda avvikelseappen. Arbetsmiljödag i G. En bra dag, många kom förbi, trevligt! Viktigt att skyddsombuden finns. Studier, frågan om pensionsutbildning. Kostnad, dag och tid ska undersökas. Övriga frågor; efter en önskan så kommer vi att bjuda in instruktörer och "kontorsfolk" till januaris styrelsemöte i G. Tågvärdsinstruktörer klockan 11.00. Lokförarinstruktörer klockan 13.00. Givetvis har ST många mer händelser och diskussioner om vad som hänt och händer. Men det får än så länge endast hållas inom styrelsen. OBS OBS OBS, medlemsdag fredag en 18 november i G, Bs, F och UV!!! Välkomna!

Styrelsemöte 4 oktober

Idag är det styrelsemöte i Göteborg. Föregående protokoll godkändes. Ekonomin är fortsatt god. "Loss of Licence"-pengar är fortsatt kvar på kontot. Frågan är utredd med AG. Medlemsutveckling är stabil på samma antal medlemmar. Möten och förhandlingar som har avverkas sedan sist. Uppstart i Stockholm med ST centralt. Även Almega fanns på plats. MBL 11 och 19. Utvärdering utav 100%-tjänsterna över sommaren i G. Pilottesterna igång för lokförare i F och tågvärdar i G. SJ centralt arbetar med "projekt 100", vilket i stora drag innebär att SJ ska köra 100 % av alla sina tåg. Det diskuterades hur stor personalomsättning med är på moderbolaget. Sjukfrånvaron togs även upp. Nya utbildningar utav tågvärdar, 10 st. till G och 2 st. till Bs. Och ännu fler ska anställas i år och även nästa år. Schemagruppen har avvecklats och nu är vi tillbaka till lokala turlisteombud på alla stationer. Tyvärr saknar vi turlisteombud i Lidköping. Så jättegärna, vill du vara med och påverka dina turer? Anmäl dig gärna till oss om du är lokförare eller tågvärd i Lidköping. Även en extra lokförare i G skulle behövas till att syna turer och grupper. Vi har ett turlisteombud på förarsidan, men skulle behöva en till. Hör av dig! Pensionsutbildning efterfrågas och vi ser över vad som kan erbjudas. Återkommer i den frågan. ST önskar dubbelbemanning på pendlar från 20.00, då det har ökats med resande efter pandemin. Till T-23. Frågan har skickats vidare. Styrelsen beslutade att en medlemsdag ska genomföras den 18 november på de flesta stationer. De övriga får vi återkomma till. Vi i ST blev blixtinkallade på ett möte med arbetsgivaren när vi hade vårt styrelsemöte. AG ville innan en publicering utav en tiopunktsprogram för att komma tillrätta med det senaste årets schemakritik och personalmissnöje. Ett par punkter som vi efterfrågat fanns med; anställda ska kontaktas vid schemaändring som är mer än 30 minuter, införande utav turbyten i IVU under 2023 och snabbare svar på ledighetsansökningar. Utförligare information finns på intranätet.

Styrelsemöte 6 september

Idag var det vårt första styrelsemötet efter sommaruppehållet. Och denna gång var vi i Uddevalla. Val av ordförande; Stefan Hägg. Val av sekreterare; Henrik Lundahl Weissglas. Val av justerare; Oskar Blom och Anna Kim Ottosson. Godkännande av dagens dagordning och genomgång av föregående protokoll. Vår ekonomi är fortsatt god och "Loss of Licence"-pengar är under bevakning. Medlemsutvecklingskurvan är fortsatt god. Några nya medlemmar har tillkommit under juni, juli och augusti. Välkomna! Det har varit ett par möte med arbetsgivaren sedan förra styrelsemötet. 3/6 var lönerevisionen äntligen klar och den nya lönen ska vara justerad. 30/8, schemagrupp IVU. En hel del diskuterades. Bla tremånaders schema, avstämning med ett "pilot-projekt", fridagsschema inför nästa sökning. Turlisteombud kommer att kallas till ett separat möte i höst. De studier som finns att söka för styrelsemedlemmar finns via E-learning. En tung punkt är vår arbetsmiljö. Lokalt skyddsmöte i Bs. APT i höst, HLT:s biljettsystem och spår 2 i Vb. Trygg och säker med kroppsburna kamera. Fortsatt mindre användning utav personalen. Och avstängningen mellan G och Myk är fortsatt avstängd tom vecka 6, 2022. 5/9, Fordon & Förare. Trappen 2.0, X61s fastfrysta fotsteg i vintras, i motsatts sommarens varma tåg med olika eventuella lösningar. Multipelkopplade inlånade SJs X12 och Västtrafiks fordon ska nu kunna göras. De inlånade fordonen håller de på med att ta bort stolar och göra plats för bla. rullstol och cykel. ERG-maskin och kortläsare ska installeras. Dekaler ska sättas upp. En mängd frågor har skickats till AG till kommande MBL 11 och 19 den 21/9. Övriga möte och aktiviteter finns under vår första sida. Har du frågor? Ta kontakt med oss, via vår mail; info@stvasttagen.se eller förnamn.efternamn@sj.se

Styrelsemöte 2 juni

Ordförande, Stefan Hägg och sekreterare, Göran Tenvert. Valberedare och revisorer är inbjudna idag, Rickard Herrman och Christer Andreasson. Katarina Larsson kunde ej medverka pga utbildning till instruktör. Förra protokollet godkände och det gick igenom att de punkter som skulle genomföras till detta möte. Punkt om restid till bla APT och utbildning är under utredning och frågan är på ST centralt. Ekonomi; "Loss Of Licence"- pengar diskuterades återigen. Kassör Sune Larsson gick igenom ekonomin. Inga stora utgifter mer än styrelsemötet som idag och reklamprylar. Medlemsutvecklingen är fortsatt god och det har tillkommit ett par nya medlemmar sedan förra månadsskiftet. Information möte och förhandlingar; 4 maj, branchstyrelsemöte, träffades i den centrala lokal i centrum i Göteborg. Diverse frågor togs upp, både centrala och lokala frågor. 9/5, Info nyanställda tågvärdar; timmis och provanställningar till G, F, Lkp och Uv. Det var ett givande möte. 11/5 Schemagrupp IVU-gruppen; där tre månaders schema är i fokus. Tågvärdar G och lokförare F kommer att få ett tremånaders schema efter sommaren som ska testas. Två pilotgrupper såsom. Efter sommaren ska de lokala turlisteombud träffas och se på "typveckor". Lönerevisionen; Vi har haft förhandling med arbetsgivaren angående de nya lönerna och vi återkommer med mer information i nästa medlemsbrev. MBL 11; SJ Götalandståg ska fortsätta att hjälpa SJ Öresundstågen till Halmstad fram till tidtabellskiftet. Strömstad kommer med stor sannolikhet att få en ny rastlokal dagtid och även överliggning kommer att flyttas. Dock är det inte klart med ett definitivt ett datum. Studier; många grundutbildningar, ordförandeutbildning och andra utbildningar är fortsatt digitalt. Arbetsmiljö; största frågan är IVU. Vecka 43 är det skyddsombudsvecka inom SJ med olika aktiviteter. Övriga frågor; tog upp. Enskilda medlemmar och nattförare G. Nästa expeditionsdag är den 6/6 och sista inför sommaren. 9/6, SKK. 21/6, nyanställda tågvärdar. 30/8, schemagrupp IVU, 30/8, lokalt samverkansmöte i Bs. Expeditionsdagar varannan måndag är i höst; 12/9, 26/9, 10/10 och 24/10 osv . Första styrelsemötet efter sommaren; 8/9 styrelsemöte i Uv. Och den 4/10 i Bs. Hoppas att vi ses, då vi i ST kommer att besöka ytterstationerna.

Ett nytt medlemsbrev är på gång. Vi önskar dig en Trevlig Sommar och Semester!

Styrelsemöte 4 maj

Ordförande, Stefan Hägg och sekreterare, Göran Tenvert. Förra protokollet godkändes. Ekonomin är sedvanligt god. ST har haft möte med HR och ekonomichefen på Teams och fysiska möten i Göteborg angående årets lönerevision. Lönerevisionen är inte riktigt i hamn. ST och arbetsgivaren är inte överens i ett par avseende. Vi väntar på svar på vårt tredje bud från arbetsgivaren. Nästa steg är I-löner att se över. Medlemsutveckling är god. Möte och förhandlingar: 13/4, Lidköping, FP och Fdag på grupp för tågvärdar, flyttas med varandra. 13/4, förhandling om sommarens turer. ST gav olika motförslag gentemot arbetsgivaren. De skulle återkomma till nästa MBL 11. 13/4, Lönerevision. 19/4 Skyddet " Fordon och Förare", inhyrda X-12 diskuterades, inga biljettmaskiner, ingen cykelplats och ingen barnvagnplats. Önskbart att det ska märkas upp bättre att det är ett "Västtrafikståg" för resenärer. Multning SJs X-12 och Västtrafiks X-11-14 går ej att multa. Stationen Liseberg, vagnsdörrar fastnar i perrongen. Har blivit sämre. Nytt verktyg som hjälpmedel vi koppling/multning utav X 50-familjen. Körlärarstol har inplaceras i trevagnars Regina. Finns ej plats i en tvåvagnars. 21/4, Lokalt samverkansmöte för G. Biljettkontroll i maj i Bs för ett specifikt evenemang. Många extra påstigningskontroller pga evenemang, festivaler och konserter i Göteborg. Många extra vagnar. Strömstads överliggning gillas inte utav alla. I Säffle har det hittas mögel. Våra kroppskameror används väldigt sällan. Göteborg är bra att använda dessa. På ytterstationer används det sporadiskt. 27/4, samverkanmöte Bs. Bemanning midsommar. Buss/ar till Varberg. Hela Bs station är avstängt mellan 25 maj-10 juli. Nya lokförare ska tillkomma. 3/5, SKK. Hur är kedjan vid utringning vid kamratstöd. Gruppen " Människan bakom uniformen", Ale och Trollhättan. Kamera används mindre bra. Mobiltäckning är inte bra. Operatör har fått i uppgift att se över detta. Infotracker bör bli bättre. Intranätet ska även där ses över.

13.30 var det ett stormöte och revision med ST centralt i deras lokaler i centrum. Det var ST från bla Green Cargo, MTRx, SJ och Sj Götalandståg. Alla från vår styrelse var med. Vi tog upp några utav våra frågor. Vi gick igenom vår budget för föregående år och årets budget. Styrelsemöten, upplägg och information. Profilprodukter och produkter i övrigt att beställa. Spårtrafik kommer att själva öppna upp en sida att ha produkter för Spårtrafik i höst. Mer lämpat för oss på järnvägen. Vi önskade att åter träffas om något år igen. Efter en lång dag så avslutades mötet i en bra anda och många glada skratt.

Styrelsemöte 12 april

Idag är det styrelsemöte på Teams. Alla styrelsemedlemmar är närvarande. Föregående styrelsemöte godkänns. Övriga frågor delgavs. Ekonomin är god. Medlemsaktiviteter under 2022 diskuterades. Flera nya medlemmar from 1 april. Ett utträde pga annat arbete. Möte som vi har varit på är bla: 29/3, skyddsrond på Sävenäs. Spårspärr och Green Cargo. 29/3, Information för 10 nyanställda tågvärdar. Stort engagemang. Jätteroligt! 30/3, lönerevision. Behandlas som övrig fråga. 7/4 IVU-gruppen träffades. Diskussion om/med tremånaders släpp, byte av turer med varandra och byte som planeringen vill ha hjälp med. Tremånaders schema är prio ett med Stefan Forsberg i spetsen. Ett tvåmånaders schema diskuterades. Livstidsval diskuterades. Vad är tidigt och vad är sent? Olika på olika åkstationer? 11/4, Skyddsrond i Bs. SJ AB har lagt ett skyddstopp. Flera olika bolag och personer var inblandade på bangården. Borås central kommer att vara totalt avstängt mellan 26/5-11/7. Tåg vänder bla i Fristad.

Studier: introduktion, grundutbildning, ordförandeutbildning och uppföljning är intressanta för oss under året.

Arbetsmiljö, nästa möte är den 5/5 med SKK. Lokalt skyddsmöte i Bs längre fram i vår.

Registeransvarig: Ordförande. Kontaktperson: Ordförande. Informationsansvarig: Vice ordförande. Nya turlisteombud, Nässjö, Magnus och Ida. Det saknas turlisteombud i Lidköping. Både på ombord och lokförarsidan.

Medlemsbrev så som vecko/14-dagars/månadsbesked ska börjas att ges ut inom kort.

"Loss of Licence"- pengar. Hur/vad/när ska dessa pengar inplaceras? Frågan är på ST central nivå.

Lönerevision: styrelsen har fått ta del utav procentsatser som ska delas ut från lönerevisionsansvariga.

AG har kallat till förhandling om sommarens turer. Lönerevisionsansvariga går på mötet. Styrelsen diskuterar hur vi ska behandla denna fråga.

Det är flera möten inbokade i morgon onsdag, MBL 11, Lidköping. MBL 11, sommarturer. Lönerevision. Det är även andra möten inplanerade, dessa står på vår första sida. Nästa styrelsemöte och revisionsmöte med ST centralt i 4 maj i Göteborg. Glöm inte av att vi har vår expedition öppen på andra våningen. Ojämna veckor på måndagar.

Styrelsemöte och Årsmöte 23 mars.

En delvis ny styrelse är vald. Mer info om den nya styrelsen finns på "om oss"-fliken. Vi tackar f.d ordförande Katarina Larsson för sitt engagemang detta året och välkomnar ny ordförande, Stefan Hägg, tågvärd, Borås. Ett medlemsbrev kommer att skickas ut inom kort till alla medlemmar. Med lite information om vad som har hänt och vad för olika möten som vi är kallade till. Lönerevisionen är påbörjad och ett möte har varit. Ett par möten är inbokade och det är både Befa och I-löner som ska behandlas. Nästa styrelsemöte är den 12 april.

Styrelsemöte den 10 februari.

På dagens styrelsemöte tog vi upp arbetstidsregler. Hur länge en arbetsdag får vara och hur långa raster dagen måste innehålla. Vi ska samverka med arbetsgivaren i flera frågor och förtydligande kommer. Titta gärna in på länken om våra regler, det är en styrka att veta sina arbetstidsregler. På vår anslagstavla och vid den blåa kakburken i göteborgsdepån finns en kopierad lathund, ta gärna en sådan.

Vi har två nya skyddsombud Olof Svenson Lokförare i Borås och Cathrine Vestlund Bgr Göteborg. Är du nyfiken på att vara engagerad som skyddsombud kontakta gärna oss på info@stvasttagen.se

Medlemsdagar, där någon av oss i styrelsen finns på plats på varje åk station kommer ske innan semestern. Vi återkommer om datum.

Våra styrelsemöten har i två år varit på Teams (på länk), så det ska bli riktigt kul att träffas igen. Detta är en del av vad som tas upp på styrelsemötet, vill du vara med och påverka så kom gärna på årsmötet. Har du inte möjlighet så kontakta gärna oss om du är intresserad av styrelsearbete. Info@stvasttagen.se

Årsmötet är den 23 mars i lokalen Öckerö plan 3 Göteborg. Välkomna till bjudlunch på Star bowling kl 12.00. (vi samlas i entren i göteborg ca 11.30 och går tillsammans.) kl 13 börjar årsmötet. Anmäl er till mig på katarina.larsson2@sj.se eller SMS 0700029812. Alla medlemmar och om du funderar på att bli medlem är du hjärtligt välkommen.

2021-11-10 Medlemsvård

Alla medlemmar är välkomna att hämta paraply och reflex. Expeditionsdagar är varannan måndag ojämn vecka under kontorstid. men hugg gärna tag i någon utav oss i Styrelsen på andra tider då du ser oss i Göteborg!

2021-11-10 Styrelsemöte

Ordförande och sekreterare är sittande. Genomgång utav föregående protokoll godkänns. Ekonomin är stabil. " Loss of licence"-pengar ligger kvar på kontot. Medlemsutveckling är bra. En ny medlem sedan föregående styrelsemöte. Information om möte och förhandlingar, paragraf 6. MBL, 19 oktober, nästan allt om IVU. Krångligt med uppställning utav fordon på diverse stationer. Övertid manuellt efter 24 timmar. Nästan omöjligt att fylla i en övertidsförseelse via IVU. Långa turer som är fullproppade med tåg. Lite återhämtning mellan tåg. Kinnekulles regler. 2-timmars regeln är fortsatt en fråga igen. 20/10, Skyddsmöte. MBL, 29 oktober. Skjuta på fridagsplanen till 1 mars? Om komprimerad-grupp? Nattgrupp är förhandlad till 32 timmar året ut. En ny förhandling kommer. 5/11, Inrangeringsmöte Krösa. 9/11 information nyanställda tågvärdar. Arbetsmiljö, nya skyddsombud är på ingång. Övrigt! Efterträdare för Studieansvarig T22. Julklapp. Ny CS i G samt, vik CS i G. Hemsidan. 100 % fast anställning som ST yrkade 2016 till SJ Götalandståg. Medlemsdag inför T22. Kommande aktiviteter; IVU-möte, Expeditionsdagar, Samverkansmöte i Bs och Uv. SKK, MBL 19 och sista styrelsemötet i år.

2021-10-13 Styrelsemöte

Ordförande hälsar oss välkomna. Genomgång föregående protokoll. Ekonomin är fortsatt god. Informationen för tågvärdar och lokförare i slutet på förra månaden var en positiv utveckling. 13 september, MBL 19: många nya lokförare ska anställas i Göteborg, Falköping och Borås. IVU=Rapid ska go live, natten till 30-31 oktober. Rapidgruppen är borttagen. Nu är det MBL-möte istället. Från Västtrafik, det nya fordonet är försenat. De som jobbar mest natt eller har nattjänst kommer att bli erbjudna besök till företagshälsan för/hur den medicinska kontrollen. Ändra leverantör angående "mystery shoppers". Angående Corona, både möte via teams och fysiska träffar. De på kontoret kan välja att arbeta hemma och på kontoret. Claes Carllund kom på besök och diskuterade ekonomin. Ekonomin är trygg. Men ej enligt budget. En viss linje och sträcka är mest drabbad utav inställda tåg och ersättningstrafik. 2-timmars regeln är fortsatt en het fråga. Enligt Folkhälsomyndigheterna är Corona restriktionerna borttagna den 29 september. ST strävar efter ett avslut så fort som möjligt! ST tog upp de frågor som vi hade skickat in. Henrik Pettersson som är affärsutvecklare berättade om sommarens incidenser. Om trasiga fordon, inställda tåg, bränder i kablar och så vidare. Om varför sommaren blev som den blev ville han ha förklarat med sina bilder. ST ser allvarligt på hur sommaren har varit. Det behövs oftare och tätare MBL 11-möte. MBL 19 bör antecknas från AG. 14 september, SKK. Och arbetsmiljö. Hybridlösning. Cleandesk. Riskanalys. Människan bakom uniformen. Vissa kommuner har en tät kontakt med VT, angående hot och våld. Påstigningskontroll fortgår. Friskvårdsbidraget och hälsoinspiratörerna. Friskvårdsbidraget kommer ej att höjas. Anders Johansson diskuterade om den kroppsburna kameran. Larmades om fulla tåg. Vissa avgångar med endast tvåvagnsreginor har och fortfarande går i trafik på vissa linje. Det finns en back-up plan inför höst/vinter med/om Corona. Med en fjärde våg? Extra reserver kan fortfarande vara hemma fram till årsskiftet, tills vidare. Nästa SKK är den 7 december. 1 oktober var det ett Rapidmöte. Många frågor återstår. Alla frågor om IVU=Rapid skickas till Marika Bengtsson. Övriga frågor om bla ledighet och den sökta ledighet som söks 6-8 månader i förväg, julklapp, ST-profilsaker, 36-timmarsregeln och veckovila, övergång från IVU och Rapid. Månads och veckobrev. Nästa kommande aktiviteter, 10 november och 16 december är det de två sista styrelsemöten 2021. 2 december Skydds & samverkansmöte i UV, 7 december SKK. Fler möten med AG finns på första sidan. Expeditionsdagar är varannan måndag, ojämna veckor.

2021-10-01 IVU

ST och SJ Götalandståg har enats om schemaläggning under en övergångsperiod till den 31 januari. Och det är i samband på grund utav byte från Rapid till IVU. ST hänvisar till AGs information på intranät. Och även email för mer fortlöpande information. Vi återkommer så fort vi får mer information från AG.

2021-09-24 Information Nyanställda Lokförare

Idag var det åtta stycken nyanställda Lokförare som fick lite information om ST. Det var både provanställningar och timmis. Till åkstationerna Göteborg och Uddevalla. Många frågor och högt i taket. Den viktigaste A5-informationspappret fick de två utav. Och sedan även annan information för ST. Om en anställd är med i ett annat fackförbund, så som Vision eller Unionen, då hjälper ST Direkt med övergången på telefonnummer 0771 555 444. Även Instruktören var med och lyssnade.

2021-09-21 Information Nyanställda Tågvärdar

Idag var det två grupper nyanställda tågvärdar som fick information. En grupp hade vana från tåg innan anställning på SJ Götalandståg och de var stationerade i G. Den andra gruppen var även anställda på andra orter. Gemytligt och trevligt. De fick bland annat information om att maxtaket för avgift är 26000 kr/månad och att ob, traktamente och övertid ej räknas in i maxtaket, utan att det är endast månadslönen som fackavgiften baseras på. Alla fick en "Goddiebag" med diverse saker. Alla instruktörer var med och lyssnade i båda grupperna.

2021-09-20 Information Nyanställda Lokförare

Idag var det information till tre nya lokförare. Det blev en liten och trevlig pratstund med alla. Det var provanställning för allihopa. Det fanns Medlem från annat företag, Hen fick information om att hen behöver bara byta avdelning inom ST, till ST Götalandståg.

Jag informerade att som studerande från en eftergymnasial kurs, så som Yrkeshögskola eller annan utbildning på högskola och universitet. Så är medlemsavgiften 0 kronor för studenter, och sedan i efterföljade 5 år. En jättebra nyhet! De fick även information att vi finns på våning två och är tillgängliga fysikt varannan ojämn vecka på måndagar. Instruktör var med på STs informationstid.

2021-09-01 Styrelsemöte

Denna gång träffades vi i Herrljunga på Gyllene Kärveln. STs styrelse bjöd in turlisteombud, revisiorer, valberedare och ordinarie styrelsemedlemmar. Vi gick igenom de möten som Arbetsgivaren sammankallat till under sommaren och fram tills dags datum. Vilket var få som sig bör. Vi hade haft en turlisteförhandling, specifikt för Borås. Ett SKK-möte den 14 juni och den 30 juni, en MBL 19 med Arbetsgivaren. SKK-mötet kommer vi att få en färsk uppdatering inom kort. MBL 19 var det vanliga att vi i ST lämnat in frågor 14 dagar i förväg och att AG får tid på sig att kunna svara. Medlemsutvecklingen är fortsatt stabil. Ekonomin är god. Dessutom har ST fått " loss of licence"- pengar för 2017, 2018, 2019 och 2020. Vi kommer även att få en viss procent varje år framöver. Studier, kurser och seminarium är digitala tills vidare. Dagen gick åt till övriga frågor denna gång. Och absolut den största frågan: SOMMAREN 2021!!! Vi i ST vill ha ett svar, en förklaring och hur/varför blev sommaren som den blev? Denna fråga är sänd till AG inför nästa MBL 19! Hur fortlöper Rapid? Och ett avslut på 2-timmars regeln som infördes vid Covid-19 restriktioner. Även denna fråga är sänd till AG inför MBL 19 den 10 oktober. Eventuell biljettförsäljning, riskanalys osv inför om och när detta kommer att ske. Även denna fråga sänd till AG. ( Folkhälsomyndigheterna släpper sista steget den 29 september. ) Expeditionen är öppen varannan måndag som vanligt. Finns vi inte på plats i lokalen, så minglar vi runt i uppehållsrum, orderrum osv. Kika förbi. Vi bjuder på fika. Vi har även alkogel, plåster, pennor, nyckelband, nya broschyer och lite annat smått och gott. Välkomna att besöka oss!!!

2021-08-31 MBL 19

Inställt från Arbetsgivarens sida.

2021-08-26 Lokalt skyddsmöte i Falköping

De problem som upplevs i Falköping togs upp. Medverkande var AG, ST, SEKO och skyddsombud.

2021-06-22 Lönerevision 2020

Den 28 maj blev lönerevisionen publicerad på intranätet. Har försökt att länka dessa siffror, och det gick sådär..., nu kommer det i alla fall här och nu på vår sida. Timlönen är ej klar!

Tågvärd                               Lokförare                                      OB-tillägg                                      Timlön för Tågvärd och Lokförare är tyvärr ej klart!!!

P87 22407                          P97 22457                                     Enkel 21,17

P88 26947                          P98 31452                                     Kvalificerad 47,25

P89 29327                          P99 33562                                     Storhelg 106,17

P80 31590                          P90 39525

Avtalsperioden är 29 månader ( 1 dec-2020-30 april 2023 ), nästa lönerevision är 1 maj 2022!

2021-06-22 Sammanfattning

Sista styrelsemötet avgick den 3 juni via Teams. Vi tog upp bla alla de möten som vi styrelsemedlemmar har varit på sedan sist möte. SKK, lönerevision osv. Äntligen så godkände AG att generera 500 kronor till lokförarnas extra utlägg för deras registreringshållningsavgift. AG la dessa pengar på lokförarnas "pott", vilket i sig var mycket bra. Vi och AG har även haft många och mycket diskussioner om årets löneförhandling. Vi valde till slut att ha enskilda samtal med AG. Ni medlemmar ska nu ha fått era nya löner och tillägg från 1 december 2020, retroaktivt. Fram till 31 maj 2021. Även OB, övertid, mertid osv kommer retroaktivt på junilönen. Det går nu att se er lön i appen "myBenefit" och för de som har Handelsbanken går att söka er lön. Det är uppdelat i flera olika poster. Kanske lite komplicerat, men ta kontakt med Anna Ottosson, 0700029888, anna.ottosson@sj.se. Eller gärna lönekontoret till Josefin Håkansson, 0700029995.

Vi diskuterade korttiden och OPSLs hantering utav 2 timmars regel och deras hantering till att ändra turer med kort varsel. Denna fråga kommer även att tas med i nästa MBL. SKK är många och lite svårare frågor. Inget är klart. Vi får återkomma när något är definitivt att skriva. Den 14 juni blev vi extra inkallade till MBL §10. Vi är inte eniga med AG på alla punkter, så ST har bollat tillbaka bollen till AG. Vi väntar på svar och får se vad AG har för svar. ST väntar med spänning.Två utav våra styrelsemedlemmar, Mattias och Olof har varit på Rapidsammankomster via Teams. RAPID/IVU ska enligt AG börja nu i höst. Oktober/november är det planerad start.

Hur bli det med Borås och alla avstängningar i höst och nästa år. Och när ska få turer från AG, som vi kan syna i rimlig tid? Våra raster i Gas kan vi besöka Expresso House. Vi får kvittera ut kaffe, the och dryck för en maxkostnad utav 50 kronor. Skriv ditt namn i pärmen och visa upp ditt passerkort. Nästa möte kommer vi ha fysiskt i Herrljunga. Då är samtliga STmedlemmar som har någon sorts funktion inbjudna. Revisorer, turlisteombud, valberedningen och skyddsombud. Sök gärna ledigt omgående i Xpider.sj.se. Vi skulle önska om förare G skulle kunna tänka sig att vara turlisteombud? Just nu så finns ingen på den posten, och det skulle vara önskvärt om ett par stycken ville vilja engagera sig fram till årsskiftet. Även skyddsombud saknas på några orter. Hör gärna av er.Är du prenumerant på "Fackförbundet ST", och får information från ST? Om inte, så bli gärna det. Det kommer ofta information som kan vara både intressant och bra att känna till. Just nu lanserar dom "Mina sidor" på st.org-logga enkelt in med Bankid. Sedan har de extra förmånliga bankerbjudande med SEB. 

2021-06-14 MBL om sommarturer och höst Borås

Turlistor och schema gällande alla orter för sommarperioden. Och höstens turer och listor för Borås, som kommer att få stora förändringar på grund av alla avstängningar. Borås-Herrljunga och Borås-Varberg. Som i en vanlig ordning så är det stora banarbeten under sommaren, vilket gör att turerna kan komma att se olika ut från en vecka till en annan vecka. Vecka 26-28 är det avstängt G-Snu och G-Gas. Alingsåspendeln kommer att ledas till Centralen via Kville. Och kommer då att bemannas med två förare P-G, för att då underlätta vändningarna. Vecka 28 ska Vänersborgstågen och några Älvängenpendlar ha Göteborg som slutstation. Och som tidigare somrar ska då Älvängenpendlar och Vänersborgståg ha sin sammanslagning på kvällar och helg. Vecka 32 blir det som vanligt igen på BJ-banan. Och den största avstängningen kommer att bli Bs-Hr och Bs-Vb, från vecka 29 resp. vecka 31.

Sommarens turer var väl inte så mycket skillnad från föregående sommar. En tur i Lidköping som vårt egna turlisteombud i Lidköping gjorde en "heads up". En lång överliggningstur, som då max får planeras ut en gång per person och vecka. Höstens turer i Borås ber vi att få återkomma till, då förhandlingen avbröts. Vi vill ha till en riskbedömning på de turer som de anställda ska vara behjälpliga/plattformsvisering på orter och stationer, som vi inte tidigare har bemannat. Även en arbetsbeskrivning. Och biljettförsäljning eller ej. ( AG har sagt vid teamsmöte i våras, att biljettförsäljning kan komma igång i september, de som har gått på dessa möten kanske redan har hört detta? ) Vi ber att få återkomma om lösningar på schemaläggningar, och diskussioner kommer främst att beröra AG och lokala turlisteombud i Borås.

2021-05-11 Lönerevision

Den 26 april, så fick vi ett datum för att ha en ny förhandling. Och detta datum blev nu idag den 11 maj. Förra mötet innan detta var den 15 mars. Vi hade lämnat alla de uppgifter som Arbetsgivaren behövde. Den 23 april, så fick ST ett förslag från AG på hur de vill fördela "potten." Vi gjorde en oren accept och ST lämnade då ett motbud. Och sedan svarade AG med att försöka jämka något. Vi i ST är fortfarande inte riktigt nöjda, utan återigen yrkade vi ett bud som passade oss bättre. Arbetsgivaren ska nu i kväll/morgon, se över och räkna på. Vi fortsätter med fortsatta förhandlingar, morgon onsdag den 12 maj. Vi i STs styrelse är överens. Vi väntar på att Arbetsgivaren ska godkänna vårt anbud.

Dessutom ska det tilläggas att ST driver frågan om gällande registreringsavgift för lokförare. Vi har även haft denna fråga i de senaste MBL 19, möte med arbetsgivare.

2021-05-04 Styrelsemöte via Teams

Möten/förhandlingar med AG sedan senaste styrelsemöte: Fyra möten har hållits angående inrangering Krösa nord. Lokala fackliga möten har hållits i Uddevalla, Lidköping, Falköping och Borås. Ett dialogmöte om Rapid.

Utbildning: Det finns flera E-utbildningar/Webbinarier för medlemmar och förtroendevalda att delta i, dessa nås via ST's hemsida.

Arbetsmiljö/Info från skyddet: Lokala möten har hållits angående lokaler för Skövde/Töreboda/Falköping. Skyddsronder har genomförts för bangårdar i Falköping, Lidköping, Mariestad och Herrljunga.

Övriga frågor: Expeditionsdagar för hösten fastställs vid nästa styrelsemöte. Lönerevision förväntas bli färdig till lönen i juni (retroaktivitet från 1 december 2020).

Kommande aktiviteter: I maj sker ytterligare möten med AG om rapid (5/5), lönerevision (11/5) samt MBL19 (19/5). Nästa styrelsemöte hålls den 3 juni, även då via Teams.

2021-04-21 Rapid

Idag var det fortsatt dialogmöte Rapid. Arbetsgivaren lade fram lite nya förslag angående Rapid och dess form. Tidpunkt för start är INTE klar i skrivades stund och hur en övergång från gammalt system till nytt system ska utforma sig. Skall uppdateras inom kort.

2021-04-13 Styrelsemöte via Teams

Alla presenterar sig. Dagordning godkänns. Styrelsen kommer med övriga frågor. Föregående tre möten godkänns bla. årsmötet och konstituerande möte efter årsmöte. Ekonomin är fortfarande god. Medlemsantalet är stabilt. Information om senaste möten och förhandlingar, 6 april. MBL 19, Åtta nya tågvärdar och 500 sökande... Även lokförare ska nyanställas. De rekryterade på ett annat/nytt sätt. Carlund talade om vår ekonomi, både SJ och Västtrafik. Stora förluster för 2019 0ch 2020. De gick igenom Hot och våld. Nya kameror. Nya fordon försenat, kanske 2023. Många banarbeten. Många banor kommer att påverkas. Vänersborgstågen och Alependeln vänder i Gamlestan. Vecka 30-49, Hr-Bs avstängt, vecka 32 och framåt Bs-Vb avstängt. Och som sagt är det är fler andra banor som kommer att drabbas helt eller delvis under 2020 och 2021. Riskanalys Gamlestan och Älvängen för att personal får vänta på sina tåg och det kan kännas obekvämt. Borås nycklar kommer att förhandlas i maj-juni, för höstnycklar. Vår fråga om två timmars regeln diskuterades. Och AG tänker att det kommer att återgå till det "normala" efter sommaren. ST kommer att ta denna fråga igen till nästa MBL 19. Vi vill ha det skriftligt eller ett datum och sedan förhandla om detta datum skulle behöva att förlängas. De semesterdagar som är sparade och ramlar över, kommer vi även att ta upp i nästa MBL 19. AG och det andra fackförbundet vill något annat än vad ST vill. Inrangering Krösa. Alla tre fackförbund godkände ett gemensamt yrkande och en gemensam lista. 8 april, Arbetsskyddsmöte. Sune gick. AG vill vara med i tre timmar. Hot och våld. Olika Ansvarsområden. Det saknas skyddsombud på en del orter. Studier; alla studier är digitala. ST.org hemsida. Övriga frågor; ny arbetsmiljöansvarig är Stefan Hegg. Webansvarig; Patrik Nyden. patrik.nyden+st@gmail.com. Alla som har varit på möte/förhandlingar skickar en uppdatering till Patrik och hans mail. Studieansvarig; Angelika Ebermark. MBL och samverkansdialogmötesansvarig; Stefan Hegg. Genomgång utav kommande möten och förhandlingar. Tack för idag. Ses på nästa styrelsemöte den 4 maj.

2021-03-25 Konstituerat Styrelsemöte

Den nya styrelsen har sammankomst via Teams. Vi välkomnar Göran, Patrik, Stefan och Jimmy. Och tackar Richard, Andreas och Jeanette för ett gott arbete i styrelsen. Vice ordförande och 2:e vice ordförande; Mattias och Anna. Studieansvarig; bordlägges. Jämställdhetsansvarig; Nina. Arbetsmiljönsvarig; bordläggs till nästa möte. Val av rekryteringsansvarig för lokförare och tågvärdar; Katarina och Anna. Turlisteansvariga för lokförare och tågvärdar; Olof och Anna. Rapidansvariga; Mattias och Olof. Styrelsemöte år 2021; 13 april, 4 maj, 3 juni, 1 september, 13 oktober, 10 november och 16 december med eventuella ändringar. Expeditionsdagar ; 12 april, 26 april, 10 maj, 24 maj osv. De tre första datumen är klara vem som ska gå. MBL 19 den 6 april kommer Jimmy och Sune att gå. Övrig fråga, "Krya på sig-present" till långtidssjukskrivna. Efter en lång dag med tre möten, så tackar den nya styrelsen för sig. Och hoppas på många nya möten med medlemmar. Nya rekryteringar med nyanställda. Och ett bra år. Alla medlemmar, ta gärna kontakt med oss i styrelsen, via mail, sms eller direktkontakt på ett coronasäkert avstånd i våra lokaler och tåg. Vet vi inte svaret, så tar vi reda på fakta.

2021-03-25 Årsmöte

Ny ordförande; Katarina Larsson. Sekreterare; Therese Fälth. Kassör; Sune Larsson. Ledamot för nyval; Olof Svensson, Patrik Nyden och Jimmy Vogel. Suppleant för nyval; Stefan Hägg och Mattias Lindqvist. Revisor; Christer Andreasson. Turlisteombud för Göteborg är Jimmy Vogel vald för Göteborg. Valberedningen; Jimmy Vogel från styrelsen och Richard Herrman. Ersättare; Göran Tenvert. Som utfyllnadsval till ledamot; Göran Tenvert. Övriga frågor diskuterades som antingen var redan avklarat i sista styrelsemötet. Eller tar vidare frågan till nästa lönerevision. Mötet avslutades och den nya styrelsen träffas direkt efter avslutade av detta möte.

2021-03-25 Styrelsemöte

Val av ordförande och sekreterare. Godkännande utav föregående protokoll. Godkännande utav dagordningen. Ekonomi är fortsatt god. Medlemsantal är ungefär på samma nivå. Vilka möte och förhandlingar som vi har varit på. Tre möten med lönerevisioner. Tre stycken rapidförhandlingar med och utan MBL 11. Och där står vi långt ifrån. En verklig "stoppboll". Tre stycken inrangeringsmöten mellan Krösa Syd, Krösa Nord, Kustpilen, SJ AB och SJ Götlandståg. Mycket viktigt att vi får så bra avtal som möjligt från start. Därefter ska det delas upp. Klart till december 2022. Studieansvaring berättar att alla studier är på distans. Både för förtroendevalda och nya medlemmar. Många utbildningar och E-utbildning. Även föreläsningar. Mycket att välja på. Titta gärna på ST.org. Nästa punkt är arbetsmiljö: det finns problem. Men inget möte som vi har blivit kallade till. Därefter övriga frågor, "Loss of licence". Vi är inte med, men vi har nu 0,3881% och därefter är det årligen 0,1% per år som då kommer att bli löpande. Vi ska behandla denna fråga i styrelsen, hur dessa pengar ska behandlas. Vi beslutade även att alla nya medlemmar kommer att få ett väldigt bra erbjudande. Detta möte var kort och konsist. Nästa möte är Årsmöte som fortsätter direkt efter en mycket kort paus. Den gamla styrelsen tackar för sig och välkomnar de som blir valda på årsmötet till den nya styrelsen.

2021-03-22 Inrangering Krösa

Mattias är med i den gruppen.

2021-03-19 Rapid

Med MBL 11 inbakat. Vi har hårda strider med AG hur bla vissa grupper som vi har just nu, ska tolkas. Där är vi eniga med det andra fackförbundet. Vi har i alla fall enats om en höjning utav timmar utav den gruppen och relativt långt ifrån vad det står på pappret. Gäller till och med fram till årsskiftet. Sedan får vi ha en ny förhandling med AG och se hur det kommer att se ut i framtiden. Just nu diskuteras inte grupp 1 och 2. Utan vad som står och hur vi tolkar regler och avtal. Behöver omförhandla viss paragraf. Eller skapa en ny bilaga. Om det då någon som hört att Rapid ska dra igång i maj, så är det INTE sant. Vi har i skrivande stund inget nytt datum för nästa möte utav Rapid.

2021-03-15 Lönerevision

ST har lämnat den lista som Arbetsgivaren önskar. Vi kan nu i dagsläget endast invänta nästa mötesförhandling.

2021-03-17 Inrangering Krösa

Mattias är med.

2021-03-09 Inrangering Krösa

Mattias och Anette Brogren från ST centralt.

2021-03-04 Lönerevision

Fortsatt förhandling utan det andra fackförbundet. Har ett par enskilda förhandlingar med AG. Vi har gett AG den listan på medlemmar som de behöver.

2021-02-26 MBL19

Blixtinkallat MBL 19, pga överliggning i Falkenberg. Sen information till medarbetare och att det är en ny ort och överliggning.

2021-20-26 Rapid

Förhandlingar fortgår i Rapidprojektet. Vi är inte överens med hur AG tolkar nattgrupp och dess innehåll. Det var denna fråga som upptog hela mötestiden och blev en het och upprörd diskussion.

2021-02-26 Lönerevision

Lönerevisionen är påbörjad. Vi i ST har 2,9 % att förhandla och fördela. Dessutom även 0,0381 % som vi kommer att fördela på bästa tänkbara sätt. Och varje år är det 0,1 % utöver den ordinarie potten kommer vi att ha extra. Detta är då istället för "loss of licens". Retroaktiv lön är from 1 december och när du kan se den nya lönen är när vi i ST och AG är överens i denna förhandling. Nästa möten/förhandling är den 4 och 15 mars.

2021-02-24 Semesterinplacering

Semesterinplacering Skiftesledare. Allt gick fort och smidigt. Sommar och höstveckor godkänds. Vårveckan fanns ej att söka pga utbildning.

2021-02-18 Rapid

Blixtinkallad på Rapid. Dock kunde det ej genomföras helt pga få deltagare. Fick mer info om och när AG vill genomföra Rapid. Ny MBL 11 och förhandling den 26 februari.

2021-02-11 Styrelsemöte på Teams

Föregående protokoll godkändes. Dagordningen godkändes. Det råder god ekonomi i ST. Medlemsantalet är stadigt. Information om lokala samverkansmöten i Lidköping, Falköping och Borås. Semesterinplacering. Och denna inplacering tog ungefär två veckor att sedan förmedla från AG. Varför? Vår ordförande tog kontakt med Marika. Enligt avtal är det hela veckor i juni, juli och augusti. Då vecka 22 och 35 är del utav en vecka. Centralt skyddsmöte. MBL 19. Tre möte med Rapid. Information nyanställda tågvärdar. Studier är på distans. E-utbildningar; Tillsammans i ST, Löneutbildning och värvningsutbildning. Utbildning för förtroendevalda; revisorutbildning, hemuppgift-facklig grundutbildning grundutbildning och GDPR. Webbinarie på ST.org; facklig grundutbildning, arbetsrätt mfl. Övriga frågor var det många denna gång, bla semesterinplacering, valberedning, nyanställda, skyddsombud på flera orter och sist men inte minst lönerevisionen. Lönerevisionen är på ingång. Stöd i ditt uppdrag och ersättning från ST centralt. Expeditionen på måndagar för mars och del utav april är klart.

2021-02-08

Information nyanställda tågvärdar. Alla var anställda på timbasis. Två till F och en till Uv. Alla skulle bli AGS. Nya "giveaways", såsom alkogele, plåster, pennor osv. Alla nya medlemmar får dessutom en gåva från oss.

2021-02-08 MBL19

Katarina informerade vad AG sagt på detta möte. Hot och våld bla i F på både perrong och parkering. Riktat till både personal och icke personal. Rapid. Egen kontrollgrupp för Västtågen.

2021-02-08 MBL 11

Eftersom AG, SEKO och ST inte är överens angående Samverkansavtal, så begärdes det en MBL 11 i fredags. Och idag har vi då alltså en MBL 11. Vi är inte eniga med AG vad som står i detta Samverkansavtal. Det andra fackförbundet har då lyft upp några specifika frågor. Varav en fråga som ST tog upp för flera år sedan.

2021-02-08 Rapid

ST har haft frågan sedan mycket tidigt att vi vill ha 100 % tjänster på ombordsidan, när Rapid går ingång. Detta har vi hävdat sedan start. Vår fråga!

2021-02-03 Rapid

ST, SEKO och AG är inte överens. Kort sammanfattning.

2021-02-02 Samverkansmöte Bs

Lokalt skyddsmöte som berör Bs. Avstängning på banor osv.

2021-01-28 Rapid

Rapid verkar komma allt närmare. AG trycker på. Och ST tycker inte lika som AG.

2021-01-27 Fackligt dialogmöte

Fackligt dialogmöte med AG efter MBL 19. Fortsatta diskussioner.

2021-01-27 MBL 19

Ekonomi går bra, men inte enligt budget. Ej eller på minus. Nya tjänster för oss på kontoret i G. Nya tågvärdar till G och Lkd vecka 16. Nya lokförare till G långt fram i tiden. Värre för SJAB. Då de kommer att ha omorganisationer på kontoret.

2021-01-22 Centralt skyddsmöte

Hot och våld i F, både på perrong och parkering. Personal och icke personal blir utsatta. Sjukdomsantal, ökning eller sänkning pga Corona. Första dagsintyg, gärna bortplockat nu under pandemin. Utbildning i F och att personal träffas i trånga lokaler? Gäller N, Lkd och F.

2021-01-21 Lokalt skyddsmöte F

Hot och våld i F togs upp.

2021-01-20/21 Semesterinplacering

Semesterinplacering för G och ytterstationer. Under dessa dagar, så togs det upp att vecka 22 inte ska vara med i semestersökningen, eftersom det då är hela veckor och inte del utav.

2021-01-18 Lokalt samverkansmöte Lkd

Idag var det lokalt samverkansmöte i Lidköping. Frågor togs upp som då mest berörde Lidköping med dess omnejd. En fråga var bla utbildningen i F. Trånga lokaler och tillsammans med personal från andra orter såsom F och N.

2021-01-14 Loss of Licence

Som många kanske är medvetna om så kom inte ST med i den stiftelse som bildades för LoL. Här kommer en liten sammanfattning om vad som hänt i frågan med en del historik.

ST har drivit frågan om LoL i samtliga avtalsrörelser sedan 2003 och var det första fackförbundet att driva frågan. 2010 lyckades man få till 2 extra månaders uppsägningstid när man blev uppsagd pga LoL. Man såg senare att företag runtom i Sverige skapade kreativa lösningar för att komma runt den uppgörelse som gjordes varpå man började driva frågan hårdare. 2016 så undersökte man möjligheterna till alternativa lösningar i frågan som att exempelvis stiftelse, försäkring och kollektivavtalslösning. Försäkringsspåret är idag dött bl.a. pga för höga premier. 2017 så drevs kollektivavtalslösningen av samtliga fackförbund förutom Seko som förordade stiftelse. I samband med avtal 2017 så lyckades Seko tvinga in stiftelseformen i avtalet och vi i ST fick då garanti på att de lönemedel som avsattes för detta skulle återföras till medlemmarna om inte stiftelse blev av. Runt jul 2017 så gick Seko ut med att man ville ha en egen stiftelse. Inget annat fackförbund inom spårtrafik har tillräckligt många medlemmar för att ensam kunna bära upp en stiftelse varpå detta blev ett hårt slag för oss. Under 2018-2019 hade man många möten i frågan där saken diskuterades flitigt. 2020 så gick Seko med på att släppa in oss i stiftelsen med motprestationen att vi skulle avstå löneökningar tills Seko var ikapp i samtliga lönetariffer, en skillnad som uppstod på många ställen efter 2014 när Seko valde att skjuta över lönemedel för att timanställda skulle ha en genomsnittslön. Då skillnaderna var stora på flera arbetsplatser så togs då beslutet att man inte kunde gå med på detta ultimatum då det missgynnar mer än det gynnar.

Så nu står vi här, utanför den stiftelse som är bildad och driver frågan vidare. Vart man kommer landa i framtiden är inte klart men de pengar som avsatts för ändamålet kommer återföras till medlemmarna på något sätt under den lönerevision som nu skall ske. Det utrymme som kommer återföras till medlemmarna är 0,3881% av 2020 års lönesumma. På vilket sätt har man gett oss lokalt fria händer att bestämma men med en skarp vädjan om att inte lägga pengarna på löneökningar då det skulle försvåra arbetet med att driva frågan framåt. Ett exempel på hur pengarna kan återföras är att göra en extra inbetalning till pensionen för varje medlem.

14/1-2021 Styrelsemöte

Första mötet inpå det nya året. Via Teams och Coronasäkrat. Klockan 08.30 påbörjades mötet. Julklappar till medlemmar blev uppskattat. Bjudning på våra stationer runt jul och nyår var oväntat och blev väl uppskattat bland alla. Ekonomin är stabil. Medlemsantalet är stadigt. Vi tog upp möten och förhandlingar sedan föregående styrelsemötet i december. Bla Rapid och det blev många och höga diskussioner, via Teams. Avtalsrörelsen blev klar 1 december-20. 4,7 % i 29 månader. Första revisionen ska komma omgående och den andra i maj 2022. 0,7 % gick till flexpensionsavsättning. Och då inplanerad 0,3 % och 0,4 % i två steg. Särskild lösning vad gäller avsättning istället för LoL-stiftelsen. Avsättningen är säkrad!!! Lokala parter väljer. Ska komma till medlemmarna, bla pension. Kostnad för Lokförarekörkort kommer att diskuteras med AG. De flesta utbildningar via ST.org ska vara på distans pga Coronapandemin. Många E-utbildningar. Alla medlemmar bör gå denna utbildning. Uppmanas till alla medlemmar. Arbetsmiljöutbildningen är fysisk. Årets fortbildning som ska vara i Falköping, som då ska samla Nässjö, Falköping och Lidköping. Har skrivits flera rapporter. Uddevallaanställda ska ha i Uddevalla. Göteborgarna ska ha i Göteborg osv. Varför ska då en Ytterstation samla tre åkstationer? Inte enligt FHM riktlinjer genom att åka kollektivt och samlas i täta lokaler.

Din hjälp att rekrytera mer och fler medlemmar är ovärderlig och vi blir starkare tillsammans! Du vet väl om att både du och din kollega får fina gåvor från ST centralt? Vi är redo, håller ihop och tar striden tillsammans med dig och alla andra medlemmar i ST!!! Vi är det ledande fackförbundet inom statlig verksamhet!

22/12 Implementeringskonferens 14/12 Implementeringskonferens

8/12 Implementeringskonferens

Avtal, lag och regler. Nästa möte 14 och 22 december.

Mattias närvarade.

7/12 SKK

Påstigningskontroll. Alkohol och droger. Mobbning och utfrysning. Rapid.

Nina medverkade.

5/11 Jämnställdhet

Richard, AG och 2 andra fackföreningar medverkade. 2 gånger om året ska vi träffas.

3/12 Lokalt samverkansmöte Uv

Anna medverkade.

2/12 Lokalt samverkansmöte Bs

Nina medverkade.

1/12 Skyddsmöte Falköping

Kamera i väntsal. Personal och resande känner ett obehag från vissa personer.

Sune medverkade.

25-26/11 Inplacering G

Inplacering för G och Ytterstationer.

Inplacering på grupper T-21 för Lokförare och Ombordare.

24-25/11 Ombudsmöte

Mattias medverkade.

24/11 Samverkan Skyddsorganisation

24/11 MBL § 19

 Niklas Högberg från Fordon informerade om nya fordon. 45 st är beställda. X-11 kommer att fasas ut. Fordonen har lämnat Kina och kommer sedan till Tyskland. Tyvärr är fordon försenade med ungefär 1 år.

En person har gått till turkonstruktion. Många på långtiden är eller kommer att vara föräldralediga. Många från korttiden kommer att täcka upp för långtiden. 3 nya ombordare kommer att täcka upp på kortiden. En Cs i G kommer att sluta i G. Och ej förnyas. Cs i Uv kommer att gå på tjänstledigt. Adam har fått vikariat. Jannika från G kommer att täcka upp några dagar i veckan. SJ Ö kommer att tillkomma med personal om 45 st. De har ett kort uppehåll och snabbvänder i G. Totalt är vi 1000 personer som har tillgång till VGJ-huset. Varav 4-5 st har rast i G samtidigt. Nya möbler är beställda. Till entreplanen och till mat/lunchrum på plan 1. Postfack är borttagna. För att upplåta till väsk och klädförvaring för rast. Facebookgruppen diskuterades. De är positiva i grunden till den. 2-4 admin/moderator ska ha hand om gruppen. Vid upprepade inlägg och falsk information om AG, kan erinran uppkomma. Sjukfrånvaro stiger. Både sjukskrivningar och VAB.

Minskad tågkörning med ungefär 5 %. Många banarbete 2021. Vända tåg på sträckor. Borås kan komma att få vakanser i ett senare skede pga stora banarbete med berörd personal. Fortsättning följer.

Tåg bla på Bohusbanan kommer att vända på linjen. Tåg på BJ-banan kommer att vända i Gamlestan. Vänersborgstågen kommer att stanna på alla stationer som Ale-pendeln efter klockan 22.00 på vardagarna och helger. Nästa MBL § 19 är 27 januari.

24/11 Samverkansmöte G

Med Hr Anna-Lotta Lind. De vill veta om datum för möte och andra funktioner inom styrelsen, alla förtroende valda. De vill veta ledigheter, grundutbildningar, andra utbildningar osv. Så fort som möjligt.

Diskussion om sparade semesterdagar. Står i avtalet att 20 dagar ska ut på ett år. 5 dagar får sparas. Men hur ska de dagar behandlas vid ett eventuellt sparande eller betalas ut? Totalt kommer 150 personer att beröras för de har mer än 5 dagar sparade på sitt konto. Normalt betalas dessa ut på våren. Så kolla i Hr-portalen hur många dagar som du har kvar.

17/11 Lokalt samverkansmöte Lidköping

Mattias närvarade.

2020-11-12 Styrelsemöte via Teams

Idag har vi möte via Teams pga FHM rekommendationer.

Vi gick igenom förhandlingar och möte. Arbetsmiljöfrågor. Skyddsfrågor. Ekonomi. Medlemsutveckling. MBL. Turlisteförhandling/guppnycklar. Info nyanställning lokförare och tågvärdar. Alingsåsgruppen. Slopade postfack i G. Samverkansgruppen. Tidningen Publik, artikel. Övriga frågor. Bla julklapp, ST styrelse får ej de extra priserna. Nästa möte hålls i G den 16 december.

2020-11-09 MBL 19

Extrainsatt MBL 19. Mattias närvarade.

2020-11-09 Förhandling grupper/nycklar

Förhandling grupper i Göteborg för alla åkstationer. Gruppnycklar, några turer ändrades inom grupp och åkstationer. Nässjö, Göteborg och Uddevalla fick några avvikelser på några grupper. 14 veckor i Nässjö. Nattgruppen i G har mer nattjänstgöring än enligt avtal. I år ligger nattjänst lägst på alla år sedan 4 år tillbaka. Uddevalla på 8/6 har 2 dagöverliggningar på lokförarsidan på en och samma vecka. Precis som tidigare år.

Alingsåsgruppen försvinner from nästa gruppsökning. AG ska informera att den gruppen ska försvinna till personal i G och Alingsås. Falköping, Lidköping och Uddevalla på ombordsidan vill ha mer rader till nästa år/sökning. Råskubb har ett års avtal. Fridagsavtal fick ett förtydligande.

2020-11-09 Information nyanställda Lokförare

Information 5 nyanställda lokförare i G. Katarina informerade.

2020-11-09 SKK del 2

Katarina närvarade. Fortfarande turbulent. Mycket oklart. Fortsättning följer.

2020-11-02 Infomöte med AG

Mattias var på möte med AG. Blev informerade om bla vik. CS i G.

Även ett vik. för CS i Uv.

2020-11-02 Förhandling turer

Förhandling turer. Turer gicks igenom. Kinnekulles paragrafer. Borås gångtid ändrades till 9 minuter till sjön. Borås fick förhandling till sommar. Pga att det kommer att bli så stora förändringar.

2020-11-02 Info nyanställda Lokförare

Information 4 nyanställda lokförare i G. Nässjö, Falköping och Göteborg. Katarina informerade.

2020-10-13 Styrelsemöte i G

Denna gång i G. Som vanlig anda gick vi igenom vad som hade hänt och vilka möten som vi är kallade till. Vi fördelade arbetet i styrelsen.

2020-10-19 Samverkan social media

Hur håller vi oss till social media? Vad vi själva förhåller oss till bla FB? Gemensamt informerar nyanställda om rättigheter och skyldigheter.

2020-10-19 Info nyanställda Tågvärdar

Information 4 nyanställda tågvärdar i G. De var både timanställda och provanställda. Katarina informerade.

2020-10-27 Arbetsmiljöfrågor/skyddsmöte

Att alltid använda platta för lokförare. Snack om Rapid. Förmycket rapporter från enskilda medarbetare ( tågvärdar ) ifrågasätter AG.

Svårt att få tid för AMÖ. AG vill att AMÖ ska ligga på expeditionstider. Och ej utanför. Mycket tjafs med korttiden. Förslaget är att skyddsombud ska gå till sin CS. Falköping; mycket bussåkande. Dräneringsarbete. Borås; gångtid till sjön. Lidköping; kamera kommer. Många vagnar är ur funktion. Ny organisation diskuteras. Vilka som är med på ombord och lokförarsidan. Riskanalys på råskubb. HSO vill ha det.

2020-09-28 SKK del 1

 Fortfarande turbulent. Oklart med mycket. Katarina närvarade.

2020-09-16 MBL 19

Medbestämmandelagen 19 §, innebär att AG har en skyldighet att informera de fackliga organisationerna om hur verksamheten bla utvecklas.

Ett vikariat på turkonstruktionen. Både på kort och långtiden ska det vardera tillsättas en tjänst. Ny CS i G i stället för Christine är tillsatt och började 1 oktober. Christine går över till SJ Öresund. TIC kommer from 1 oktober att bemannas tom 17 januari och tyvärr kommer sedan att stängas i dess nuvarande form. Glädjande är att SJ Götalandståg bemannar den fullt ut. 10 stycken lokförare ska börja sin utbildning vecka 44. De kommer att bli stationerade i Lidköping, Nässjö, Falköping och Göteborg. Påstigningskontrollerna kommer att fortsätta under hösten. Angående Covid-19 och sjukskrivningar och VAB har ökat de senaste veckorna efter semester och sommaren. Tyvärr så blev det några inställda tåg, första veckan i september, pga personalbrist.

Det finns inget datum när Rapid kommer att "sjösättas". Däremot kommer SJ Öresundståg att ha Rapid, när SJ tar över trafiken vid tidtabellskiftet.

2020-09-03 SKK

SKK med AG och annat fackförbund. AG kommer att kalla till ett nytt möte. Då allt var väldigt oklart och varför vissa stationer har mer skyddsombud än överrenskommelse från början med AG. AG vill ha in mer uppgifter från vardera fackförbund. Återkommer i dessa turbulenta frågor inom SKK.

2020-09-03 Styrelsemöte i Herrljunga

Denna dag hade ST bjudit in alla förtroendevalda medlemmar och de medlemmar som är turlisteombud och skyddsombud till Hotel & Konferens Gyllene Kärveln i Herrljunga. Bra mötesplats för alla. Och ett fantastiskt fint väder denna höstdag. Varmt och soligt. Dagen startades med en mindre frukostbuffé pga Covid-19, före mötes öppnande. Det råder fortfarande god ekonomi. Medlemsantalet hade ökat med fyra nya medlemmar. Jättekul! Genomgång utav möte och förhandlingar. Framtida möte och förhandlingar. Övriga frågor var bla. pilotprojekt "Rapid", borttagen Alingsås i somras och tid från AG för möte och förhandlingar, nya fordon försenade pga Covid-19?, inställd Räkkryssning och Julklapp-20. En trevlig dag som vi fick uppleva med alla inbjudna som hade lyckats att komma loss från ordinarie jobb.

2020-09-02 Lokalt samverkansmöte BS

Idag var det lokalt samverkansmöte och ST hade Nina som är stationerad i BS som var med. Aktuella frågor för stationen Borås bla banarbete och åkande personal som det berörs.

2020-08-31 Ny CS

Ordförande fick träffa en eventuell ny CS i G. Frågor ställdes för att få en uppfattning hur denne person tänker och skulle agera vid vissa händelser osv.

2020-08-31 Hösten är här...

...med allt som det innebär!

En sak som återvänder är våra expeditionsdagar som är helgfri måndag jämna veckor så finns vi på plats i VGJ-huset mellan 08.30 - 16.30! Första dagen som den är bemannad är idag! Dock är den bara bemannad fram till 15.30 idag då ett möte av potentiell ny CS har inkommit på mitt schema. Expeditionen hittar ni som vanligt på plan 2 innanför kontorslandskapet. Finns vi tillfälligt inte där så är vi någonstans i huset och gör oss synliga! Många undrar säkert även vad som händer och sker med Rapid och tyvärr finns inte så mycket svar på det än. Vi hade ett inplanerat möte förra veckan med arbetsgivaren som dessvärre blev inställt då andra saker kom i vägen. Det som diskuteras just nu med arbetsgivaren är hur en eventuell pilot på den grupp, som skapat en stor mängd tyckande, ska se ut. Jag hade hoppats att kunna leverera lite svar idag men tyvärr så har jag inget nytt att komma med. 

2020-06-28 Skyddsorganisationen

Idag var ST med på Skyddsorganisationen. Stötte och blötte hur organisationen ska se ut. Återkommer längre fram med fler möten.

2020-06-17 MBL § 19

MBL §19 ST hade med två representanter. Vi hade även ett par frågor som hade lämnats till AG ett par veckor innan mötet. Bla pension efter 65 år. Ekonomiansvarig för Västtågen gästade oss och berättade om vår ekonomi som speglade Covid-19 i övriga samhället.

2020-06-18 Information nyanställda tågvärdar

Idag var det återigen info för nya tågvärdar i G. Tio stycken nyfikna tågvärdar i alla åldrar och övervägande tjejer. De flesta skulle ha sin stationeringsort i G och de mestadels var det en provanställning på 75 % som AG erbjöds. Även någon "timmis". Infomötet kändes bra och det verkade som några var klart ntresserade utav oss och ST.

2020-06-11 MBL §19 information

Insatt MBL §19 .

2020-06-11 Möte rutin för ansökan om facklig tid

AG, ST och ett annat fackförbund träffades och gick igenom " rutin för ansökan om facklig tid". Och vi var mindre överens om några frågor.

2020-06-04 Styrelsemöte i Lidköping

Denna gång hölls vårt styrelsemöte i Lidköping. Och det är även vår ordförande och kassörs bostadsort. Herr Ordförande bjöd på den eftertraktade Dajmkakan. Vi var i sammanträdesrummet i vår lokal. Och dessutom fick vi träffa Lidköpingspersonals CS. Dagens möte fördes som vanligt protokoll och vi gick igenom föregående protokoll. Det råder god ekonomi i vår kassa. Det hade tillkommit några nya medlemmar. Mestadels nya tågvärdar i G. De flesta i styrelsen hade varit på olika möte och i synnerhet vår ordförande. Frågor om Rapid och årets sommarturer var de två frågor som var mest aktuella och "heta".

2020-05-07 FP-dagar

Här kommer en påminnelse om att söka de extra FP-dagarna innan 1/6! Detta för att kunna påverka vart de landar på hösten. Söker man inte de dagarna innan 1/6 så kommer arbetsgivaren att placera ut dem där de anser att det passar organisationen bäst.

2020-05-07 Styrelsemöte i Falköping

Denna varma och soliga dag var vi hembjudna till en styrelsemedlem i Falköping. Nattjästa och nybakade frallor bjöds till frukost. Fantastiskt goda! Som sig bör gick vi igenom vad som hänt sedan förra styrelsemötet. Information om möten och förhandlingar. Vi gick igenom ekonomi, medlemsutveckling, arbetsmiljö och övriga frågor. Det diskuterades bla Räkkryssning är flyttad till hösten. Och skyddsstoppet som blev aktuellt igår från 09.00 till 19.00.

2020-05-06 Information nyanställda tågvärdar

Facklig information för nyanställda tågvärdar i Göteborg. Ett glatt gäng nya tågvärdar i blandade åldrar var redo för information om oss. Fick bra kontakt och frågor. Alltid roligt med frågor och dialog.

2020-05-05 SKK

ST var närvarande.

2020-04-28 Skyddsmöte Falköping

Idag var det skyddsmöte i Falköping. Falköping har bla även hand om Skövde och Töreboda.

2020-04-24 Lokalt samverkansmöte i Uddevalla

Idag var det Lokalt samverkansmöte med ett skyddsombud från Nässjö på Skype.

2020-04-24 Lokalt samverkansmöte i Borås

Idag var det Lokalt samverkansmöte, där Nina medverkade.

2020-04-22 MBL 19

MBL 19 i Göteborg. ST hade skickat flera frågor till AG. Som nu fick varierande svar tillbaka. Vi fick även ett par frågor som vi i styrelsen skulle ta ställning till när det är styrelsemöte nästa gång i Falköping.

2020-04-21 Lokalt arbetsmiljömöte i Lidköping

Lokalt arbetsmiljömöte i Lidköping. Mattias deltog.

2020-03-26 Rättelse

Med anledning av vad som skrivits på andra sidor så vill vi i ST göra en rättelse! Inga förhandlingar om arbetstidsregler har förekommit av anledning av coronakrisen.

Det vi i ST har sagt är att vi är öppna för diskussioner om tillfälliga avsteg från avtalet då situationen för många företag idag är exeptionell.

Vi kommer självklart inte att släppa saker gratis i en förhandlingssituation utan arbetar som vanligt för våra medarbetares bästa.

2020-03-26 Årsmöte!

Idag gick årets årsmöte av stapeln! Styrelsen blev uppdaterad och vilka som numera har vilka uppdrag kan du enkelt se på sidan med våra förtroendevalda!

2020-03-02 Information för nyanställda lokförare

Idag var det träff med nyanställda lokförare. De var fem nya till antal. Två skulle börja sin anställning i G. Två till Falköping och en till Nässjö. Och som jag förstod det, så var det flera som hade tänkt att gå med i ST eller att de redan hade tagit kontakt med ST. Och det var ju en jättetrevlig att höra. Alla fick en cafepåse med bla penna, cerat, reflex, ST-kolor och informationsmaterial.

2020-02-25 Fettisdagen och Styrelsemöte

Idag var det styrelsemöte i Borås med snöstorm i princip hela dagen. Helt oväntat och otroligt efter en riktigt regnig och stormig vinter, utan ens en snöflinga tills nu idag.

Arbetsgivaren har fått våra krav för att vi ska kunna godkänna Rapid. De kommer att återkomma.

Räkkryssning och samträffar med "stor SJ" kommer att ske under 2020. Tillsammans är vi starkare!

Våra MBL 19-frågor som skickades in till AF i ett tidigare skede diskuterades och tydligen så var det en bra respons. Och det var väldigt positivt för oss och våra medlemmar.

Vi har varit på lokalt skyddsmöte i Lidköping. Träffat ny CS för Göteborg. Centralt skyddskommitemöte. Och möte med AF med hantering utav semesterdagar.

Det beslutades att nya medlemmar ska få en "Välkomstgåva".

Nästa styrelsemöte och även Årsmöte är i Göteborg den 26 mars. Alla är välkomna och ST bjuder på lunch. Se separat utskick och anslagstavlor på våra stationer som kommer att komma.

2020-02-20 Semesterinplacering Trafikledning

Idag var det semesterinplacering för våra medlemmar på trafikledning. Det var en enkel och lätt inplacering och alla parter var nöjda.

2020-02-17 Riskanalys Rapid

Idag var det sista träffen med riskanalysen med Rapid. Det var en hel del personer från Arbetsgivaren, skyddsombud och Seko. Vi gick igenom de riskanalyser som vi alla har tagit fram tillsammans. Utslag på grönt, gult och rött. Gult och rött diskuterades och åtgärder sammanställdes.

2020-02-13 MBL 19.

Arbetsgivaren gav information vad som kommer att hända inom det närmaste med bla. nyanställningar. De svarade även på de frågor om vi i ST hade skickat in i förväg. Ett par frågor gav ett positivt svar. De andra frågorna kommer vi att ta upp igen i styrelsen.

2020-02-04 Information nyanställda tågvärdar

Idag var det information för nyanställda tågvärdar. Det var ett härligt gäng på 10 personer. Fick en hel del frågor efteråt. Det kändes som en lyckad träff. Alla var tillsvidare anställda. De flesta till Göteborg, några till Falköping och en till Nässjö.

2020-02-03 Information nyanställda lokförare

Idag var det information för 6 nyanställda lokförare. Alla fick en Cafepåse med information om ST och lite annat smått och gott. De kommer att bli stationerade i Göteborg. Lite frågor och det var en trevlig stämning i gruppen.

2020-01-28 Semesterinplacering

Semesterinplacering för Nässjö och Göteborg.

2020-01-28 Rapid

Idag var det fortsatta förhandlingar med arbetsgivaren. ST står fortfarande fast i de frågor som vi har framfört sedan tidigare.

2020-01-27 Information nyanställda lokförare

Idag var det information för 5 nyanställda lokförare. Delade ut "giveaways", bla. pennor, cerat, reflexer och godis.

2020-01-27 Semesterinplacering

Semesterinplacering för alla ytterstationer utom Nässjö.

2020-01-14 Styrelsemöte

Idag hade vi Styrelsemöte i Göteborg. Vi diskuterade Rapid och hur vi i styrelsen kommer att förhålla oss till Rapid i fortsättningen. Det diskuterades vad för möte och förhandlingar som vi har varit på och vad som händer till nästa möte. Nästa möte är i Borås.

2019-12-11 Styrelsemöte

Information om möte och förhandlingar som vi har varit på med bla. AG. Vi har gjort besök på lokförarskolan i Ängelholm. Flera Rapidförhandlingar sedan sist. Centrala skyddskommitén. Lokalt skyddsmöte i Lidköping. Skyddsrond i Strömstad. Sedan var det övriga frågor och då var det ang. Rapid och kommande möte, aktiviteter och förhandlingar.

Vecka 52 och vecka 1 blir det Jul och Nyår, så då tar vi ett uppehåll och återkommer med Rapid och Styrelsemöte efter trettondagen.

2019-12-02 Rapid

Riskanalys inför Rapid.

2019-11-29 Extra Styrelsemöte Göteborg

Idag låg det ett stort fokus på Rapid. AG hade några specifika frågor angående Rapid och därav ett extra styrelsemöte. ST vill ha igenom vissa krav inför Rapid.

Vi gjorde även ett utfyllnas val. ST SJ vill träffas för att diskutera några kommande eventuella aktiviteter. Inför MBL 19 till den 18 dec. Övriga frågor var bla. Operativt läge som AG vill hävda.

2019-11-29 Gruppinplacering

Under onsdagen och torsdagen så gjordes årets gruppinplacering där facken och arbetsgivaren gick igenom de ansökningar som inkommit och placerade in personer efter gällande turordning. Resultatet av inplaceringen kommer att redovisas under fredagen på intranätet.

Tyvärr placerades ett antal personer in på grupper som man inte sökt då man inte sökt tillräckligt med alternativ eller inte sökt alls.

2019-10-24 Uppstartskonferens Avtal 2020

Idag har Mattias Lindqvist och Marcus Andersson varit i Stockholm på uppstartskonferens inför avtal 2020. Till vintern kommer alltså en ny avtalsrörelse då nuvarande avtal löper ut till våren. Under konferensen diskuterades många delar av vad vi som förtroendevalda tycker är viktiga punkter att ta med sig in i avtalsrörelsen och ST kommer från centralt håll gå ut med medlemsenkäter för att lyssna av vad ni som medlemmar tycker! Svara gärna på den enkäten för att ta din chans att påverka! Sen kommer vi som avdelning få en egen enkät också där vi i styrelsen får svara på vad ni som våra medlemmar tycker är viktiga frågor som vi ska trycka på i den enkäten så vi efterfrågar redan nu era synpunkter! Det bästa sättet att meddela oss era frågor är att skicka in dem till vår funktionsbrevlåda som går till hela styrelsen och märk gärna era mail med Avtal 2020 i ämnesraden.

2019-10-15 - 2019-10-21

Västtågen T-20.

Inriktning för trafiken år 2020 är gemensamt beslutat av Västtrafik, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik och SJ Götalandståg och ansökan Tågplan 2020

 (T-20) är inskickad till Trafikverket. Det långsiktiga målet är att utöka tågtrafiken och öka resandet. Inriktning för T-20 har varit att göra satsningar på utökad trafik för att förbättra resmöjligheterna och uppnå målen. Bla blir det ny trafik med Västtågen Trollhättan-Ed och Skövde-Örebro.

Även under T-20 kommer det att vara omfattande banarbeten och trängsel på spåren, i synnerhet på Västra stambanan.

Bohusbanan och Göteborg-Vänersborg/Åmål

Det blir ytterligare direkttåg Uddevalla-Trollhättan-Göteborg med syftet att förbättra resmöjligheterna genom förlängd kvartstrafik Göteborg-Trollhättan och kortare restid Göteborg-Uddevalla. Dessa tåg stannar Trollhättan, Lödöse och Gamlestan.

Ny avgång måndag-fredag från Göteborg kl.15.45 och från Uddevalla kl. 17.50.

Satsning på att förbättra resmöjligheterna Norra Bohuslän-Göteborg och Norra Bohuslän-Trollhättan.

Ny avgång måndag-fredag från Strömstad kl. 05.24. Förlängning av befintligt tåg Uv-Thn-G.

Ny avgång måndag-fredag från Uddevalla i eftermiddagspeak till Strömstad kl. 17.45. Förlängning utav befintligt tåg G-Thn-Uv.

Ny avgång söndag från Uddevalla till Strömstad kl. 17.50. Förlängning utav befintligt tåg G-Uv.

Resandet har utvecklats positivt på söndagar Göteborg-.Uddevalla och trafiken utökas med en ny avgång från Uv kl. 11.07 och från G kl. 11.40.

Trollhättan-Ed

Ny trafik som möjliggör pendlig med tåg från Ed till Trollhättan och med byte till Göteborg.

Nya avgångar måndag-fredag från Ed kl. 06.37 och kl. 14.20 och från Trollhättan kl.12.46 och kl.17.05.

Kinnekullebanan

Det blir trafik enbart med Y31. Justeringar av tidtabellen är nödvändig för att få en fungerande trafik utan Y1. Satsningar genomförs för att upprätthålla trafik enligt Västtrafiks långsiktiga planer.

Uppehållen i Alingsås tas bort i peaktågen, i avgångarna måndag-fredag med ankomst till Göteborg kl. 07.55 och avgång från Göteborg kl. 16.55. Resenärerna hänvisas till byte i Herrljunga för resor till/från Alingsås.

Ny avgång måndag-fredag från Herrljuga till Lidköping kl. 10.30.

Satsning på utökad kvällstrafik Herrljunga-Lidköping och Mariestad-Lidköping.

Satsning på utökad lördagstrafik Herrljunga-Lidköping.

Avgång måndag-fredag från Herrljunga mot Mariestad kl.12.16 dras in.

Avgång måndag-fredag från Mariestad mot Hallsberg senareläggs från 16.45 till 18.10.

Återgång till tidtabellsstruktur som gällde tom 2017. Det är få resande i tåget och bussalternativ finns Mariestad-Hova.

Västra stambanan och Jönköpingsbanan

Ny och utökad trafik för att skapa nya pendlingsmöjligheter till Örebro och förbättrade pendlingsmöjligheter till Skövde.

Nya avgångar måndag-fredag:

Från Göteborgkl.05.05 till Skövde/Töreboda och från Skövde kl. 06.20 till Örebro.

Från Örebro k. 08.00 till Skövde/Falköping och från Falköping kl. 15.18 till Göteborg.

Omfördelning av direkttåg Nässjö-Göteborg måndag-fredag, vilket enbart innebär förändringar av byten i Falköping.

Indragen direktavgång från Nässjö till Göteborg måndag-fredag ankomst kl. 08.40.

Ny direktavgång från Göteborg till Nässjö måndag-fredag kl.09.00.

Dessutom utökas trafiken på Alingsåspendeln med ny avgång från Alingsås söndag kl. 09.40.

Älvsborgs- och Viskadalsbanan

Enbart justeringar av avgångstider för att anpassa till anslutningar i Herrljunga och Varberg.

Göteborg-Borås

"Nattåget" Göteborg-Borås flyttas till avgångstid kl. 23.00 fredag och lördag under hela året.

Västkustbanan

Vi har ett stort och ökande resande på Kungsbackapendeln och därför utökar vi antalet avgångar.

Nya avgångar från Kungsbacka måndag-fredag kl. 09.34 och kl. 14.04, lördag kl. 08.19 och söndag kl. 09.19.

Nya avgångar från Göteborg måndag-fredag kl. 09.30 och kl. 14.00, lördag kl. 07.45 och söndag kl. 08.45.

Det kommer att vara omfattande banarbeten på Västkustbanan, bla. för Varbergstunneln, vilket leder till ändrade avgångstider. Kungsbackapendeln ligger kvar i befintliga tidslägen, medan tågen Göteborg-Varberg flyttas med 15 minuter i de flesta fall.

2019-10-24 Utkastmöte i Göteborg

Höstens sista utkastmöte avslutades i Göteborg. Idag var det mer diskussioner på både lokförare och tågvärdarsturer. För förare var grundmaterialet ok, det gjordes vissa justeringar. Med bla hotell, minska antal Kungsbackapendlar på en och samma tur. Några turer var onödigt långa och som då kortades ner. Trafikverket har tyvärr ej gett all information, och då kan inte heller turer bli helt korrekta från början.

Ombordsidan var det fokus på att försöka att få bort långa turer på dag två efter överliggning. Att få variation på åkningen och inte enbart samma sträcka en hel dag. Ej heller flera tunga tåg på en och samma dag.

2019-10-17 Utkastmöte i Lidköping

Höstens tredje möte i Lidköping. Mariestad - och Lidköpings turer fram till 20200131.

2019-10-16 Utkastmöte i Falköping

Höstens andra möte i Falköping. Nässjö och Falköping var på agendan.

2019-10-15 Utkastmöte i Herrljunga

Höstens första utkastmöte var i Herrljunga. Peo gick igenom vad som var nytt, nygammalt och förändringar inför T-20 för alla åkstationer och banor/sträckor. Därefter var Borås och Uddevalla i fokus.

2019-09-19 Mariestad

Under gårdagen så förhandlades en organisationsjustering gällande åkstation Mariestad. Arbetsgivaren hade tagit ett beslut om att stänga Mariestad som åkstation och vi i facken fick förhandla vilka åtgärder som nu kommer att göras. Senare under kvällen informerades de drabbade tågvärdarna i Mariestad och vi fanns självklart på plats. Idag fanns det även möjlighet för kollegorna i Lidköping att få samma information under ett möte där. Samtliga anställda kommer att erbjudas ett byte av åkstation till Lidköping dit samtliga turer kommer att utgå ifrån med start 2020-02-01. I samma slag kommer samtliga deltidsanställda tågvärdar i både Mariestad och Lidköping att erbjudas heltid. Samtliga medarbetare i Mariestad kommer även att få individuella samtal där individens behov i samband med ändringen ses över och i de samtalen har medarbetarna rätt att ha fackliga förtroendevalda närvarande.

Man gör ändringen då man inte längre ser ett behov av att ha personal stationerad där och man ser bättre planeringsmöjligheter när alla tågvärdar på Kinnekulle har samma stationeringsort. Även CS möjligheter att kunna utföra sitt uppdrag underlättas då man endast får en åkstation att bemanna istället för två. Samma argument gäller även för närservice.

2019-09-18

Idag var det information för glada, förväntansfulla nyanställda tågvärdar i Göteborg. Och om inte det har uppfattats helt fel, så var alla en tillsvidare anställning.

ST hade helt nya informationskuvert med information, pennor och band. Det bjöds även på lite tilltugg. Det ställdes många frågor. Vi berättade att vi har en ypperligt bra mailinfobrevlåda ( info@vasttagen.se ) och även en hemsida ( stvasttagen.se ).

2019-09-11 Styrelsemöte i Borås

Idag hade vi vårt styrelsemöte i Borås. Det var en hel diskussioner om Rapid och Mariestad.

Det togs även upp vår ekonomi, medlemsutveckling och medlemsantal. Våra kommande träffar och möten med Arbetsgivare så som arbetsmiljö och MBL 19.

2019-09-03 Rapid

Efter sommaruppehåll, träffades rapidgruppen i Göteborg. AG, Skyddsombud, SEKO och ST. Det var många frågor och funderingar som tillkommit. Vi diskuterade grupp 1 och 2. När Rapid är tilltänkt att träda i kraft osv. Vi kommer att träffas en gång i månaden fram till februari, så som det ser ut just nu.

2019-08-28 MBL 19

Ny höst, nya tag! Den 28/8 var det dags för höstens första MBL 19 (info från AG) och här kommer en summering av vad som sades.

 • Arbetsgivaren gick igenom vilka tjänster som nyligen tillsatts och vilka som är ute/snart går ut för sökning. Bland annat så nämndes det att en ny förarutbildning kommer att starta v.40. V.37 startar en fullsatt utbildning för tågvärdar med nya kollegor till oss. Planer på en till v.4. Nya handledare ska utbildas framöver. Ny CS till Lkp har rekryterats. En tjänst på korttiden och en på TurK kommer annonseras ut. Man har även planer på att rekrytera fler instruktörer då man ser behovet av fler så befintliga instruktörer får bättre chans att faktiskt komma ut för egen körning samt att fler behövs inför övertagandet av öresundstrafiken.

 • Transportstyrelsen ska göra en revision av GLT den 18-19/9. Revisionen ska fokusera på upphandlad trafik med stort spektra av frågor.

 • CS Göteborg kommer att förändra i sin organisation. De är idag 7 st och förändringen kommer att innebära att man skiftar en del i indelningen av medarbetare, Ingen CS kommer i framtiden ha bara förare eller tågvärdar utan man ska ha en blandning av personalen. Hur indelningen blir sker slumpmässigt med undantag för pågående ärenden där CS kommer att behålla den berörda medarbetaren i fråga. Denna omstrukturering ska vara klar någon gång oktober/november detta år.

 • Arbetsgivaren vill återigen påpeka att det är olämpligt att lägga ut saker på sociala medier som berör andra än en själv utan vederbörandes godkännande! Detta på förekommen anledning.

 • Man kommer att göra en utvärdering av sommaren den 18/9. Om man är missnöjd med något under sommaren så vill AG snarast ha in rapporter på detta så att det kan tas med i utvärderingen.

 • AG har tittat på problematiken med korta nattvilor i samband med utbildning för främst åkstationerna Mst och N under senaste året. Man anser att då antalet gånger det uppstått är så få så är det något som man får leva med tyvärr men påpekar samtidigt att man försöker undvika sådana händelser så gott det går men tyvärr så går det inte alla gånger.

 • Niklas Högberg besökte oss för att ge oss en uppdatering på fordonsläget för tillfället avseende samtliga fordon.

2019-05-27 Löner 2019

Nu har de nya lönerna släppts! Vill du veta vad de landade på hittar du dem här!

2019-05-13 Löner 2019

Årets lönerevision är som bekant avslutad och nu har vi även en tid på när de nya lönerna kommer att bli offentliga! Detta kommer att ske måndagen den 27/5 kl. 13.00 och vi kommer att uppdatera vår sida med de nya lönerna lagom till klockan slår 13 den 27/5! De nya lönerna gäller från 1/5 och kommer att betalas ut med start på junilönen och en månads retroaktivitet kommer även på den lönen.

2019-05-08 Sommarturer T-19 Falköping

Falköpings tur att få besök utav oss. Några turer på ombordsidan fick ändrade turnummer. Någon tur skulle ses över och se om någon pendel kunde flyttas/ändras för tidigare hemresa.

En tur på Lokförarsidan var exakt 5 timmar. Frågan om del av tur skulle flyttas/ändras till en annan tur. Sedan var det några andra småjusteringar som skulle fixas innan turerna släpps.

Överliggning Töreboda diskuterades.

Sammanfattningsvis är det väldigt mycket banarbete denna sommaren att ta hänsyn till.

AG, Seko och ST besöker Göteborg på måndag. Och då är de lokala ombuden som träffas.

2019-05-07 Sommarturer T-19 Borås

Sammanfattningsvis i Borås för ombordare var det stort fokus på att försöka att få bort lite passresor med bla buss 100.

På lokförarsidan inte så mycket att anmärka på.

2019-05-06 Sommarturer T-19 Uddevalla

Idag började den årliga sommarturnèn med Peo Hallberg i spetsen. Först ut denna gång var Uddevalla. AG, Seko och STs turlisteombud träffades lokalt och gick igenom sommarens turer för UV. Någon tur för ombordare ändrade bla turnummer och någon annan fick ses över lite extra. På lokförarsidan skulle ST återkomma i ett senare skede.

2019-05-02 Karenslöneavdrag Information

Idag blev det en uppföljning på Karenslöneavdrag, eftersom det var en fråga specifikt för timanställda som var oklart.

2019-05-02 Nyanställda Tågvärdar

Idag var ST inbjudna till den tredje omgången nyanställda Tågvärdar i Göteborg. Det var blandade åldrar, timmisar och tillsvidareanställda. De kommer att utgå bla från Borås, Uddevalla och Göteborg.

2019-04-25 Karensavdrag Information

Information genomgång av förslag gällande karensavdrag istället för karensdag. Arbetsgivaren gav information angående karensavdrag. Eftersom detta var en information och vi är åter kallade till ett nytt möte längre fram, så blir det en väldigt kortfattad resume.

De som har fått hel karensdag istället för karensavdrag kommer att få retroaktivt i maj eller junilönen.

Tillsvidaranställda och timanställda kommer att få två skilda uträkningar. Sammanfattningsvis är ett karensavdrag 20 % på en genomsnittlig arbetsvecka. Baseras på 36 eller 38 timmar.

2019-04-25 Lönerevision

Idag har vi i ST kommit överens med arbetsgivaren om våra kommande lönenivåer. Men då förhandlingen inte är avslutad innan protokollet är påskrivet så kan vi inte kommunicera exakta siffror ännu. Denna information kommer vid ett senare tillfälle.

2019-04-11 Uppstartsmöte sommarturer

Idag hade vi ett inledande möte med arbetsgivaren om kommande sommarturer. Under mötet gick vi igenom en del av de banarbeten som är en utmaning inför sommaren, vi bestämde även de datum som årets turné för turkonstruktörerna skall genomföra på ytterstationer. Vg & Än tågen kommer att samköra sträckan G - Än på vissa avgångar under sommaren. Vecka 26 är det den veckan som är absolut mest och flest tåg som körs under hela året. Det är fortfarande ordinarie tidtabell och alla insatspendlar körs som vanligt. Sedan tillkommer de tåg som utökas sommartid. Bla G-Uv-Smd med två dubbelpar. I övrigt så gick vi igenom det arbetssätt som vi ska jobba efter under våra möten inför sommartidtabellen.

2019-04-09 FP-dagar!!

Tänk på att söka dina extra FP-dagar senast innan den 1/6 för att ha en möjlighet att kunna påverka vart de läggs. Ansökan i xpider ska vara inne senast dagen innan den 1/6 även om du vill ha dagarna i höst. Har man inte sökt innan tidigare angivna datum så kan arbetsgivaren lägga ut de där de passar. Detta enligt en överenskommelse som vi tidigare skrivit om här.

2019-03-28 Årsmöte

Idag har årsmötet för året varit och dessvärre var uppslutningen under förväntan. Under mötet har styrelsesammansättningen förändrats lite och vilka som innehar vilka positioner kan hittas under fliken "om oss" med underflik "förtroendevalda" eller genom att klicka här.

2019-03-13 MBL § 19

Lite information om vad som avhandlades på senaste MBL § 19

 • Hege pratade om TTJ, utbildningar och det lärande året. TTJ 3 gånger/år och i det är det inräknat både självstudier och lärarledda tillfällen. Frågan om varför även natt/sovvagnar och lok finns med lyftes utan att få något svar.

 • Digitala hörn. Det kommer att finnas möjlighet att få hjälp med inloggningar och lösenordsbyte i så kallade digitala hörn. Tanken är att man ska kunna få hjälp att hantera sin telefon eller platta. Kommer att finnas på alla åkstationer med en start i Göteborg v 16-17.

 • Nystartade utbildningar för nyanställda v. 3, 7 & 17 (Tågvärdar), v 34 & ev. v 40 (Lokförare) samt v 15 (Handledare tågvärdar).

 • De nya fordon som är beställda har prognos 2021 och när de kommer så ska X11 fasas ut.

 • Ny leverantörsstyrare vid namn Anders Roxell startar sin anställning 8 april.

 • De fordonsstyrare som tidigare varit anställda på SJAB kommer jobba för Götalandståg istället.

 • Skiftes trafikledare ligger ute för intern sökning.

 • Parameterdokument för Kinnekulle skall vara klart T20. Verifiering för Kinnekulle är framflyttad minst 6 mån.

 • Lönerevision. Sista lönerevisionen för innevarande 3-årsavtal. 2% skall fördelas. Målet är att allt ska vara klart och utbetalt till junilönen.

 • Rapidstart framflyttad p.g.a. tekniska problem. Ej start 1 oktober.

 • i HR-portalen kan man se hur många semesterdagar man har sparade.

 • Alla frågetecken har rätats ut angående kroppskamera. Dekaler med information till våra kunder kommer att sättas upp i tågen.

 • Frågan om antal parkeringsplatser i Göteborg kom upp och arbetsgivaren skulle återkomma i frågan.

Nästa MBL § 19 är planerad till 15 maj.

2019-03-13 Information Nyanställda Tågvärdar

Denna onsdag var det full fokus på 12 nyanställda Tågvärdar i lokalen Öckerö. Det var både timanställda och tillsvidareanställda denna gång. ST gav information om facket. Delade ut lite infobroschyrer och svarade på många frågor. Och givetvis hälsade ST alla varmt välkomna till Årsmötet och lunchen på Ching Palace den 28 mars!

2019-03-13 Lönerevision 2019

Idag hade vi ett första inledande möte på årets lönerevision där en pott på 2,0% skall fördelas. På mötet så drog vi upp riktlinjer för hur årets lönerevision ska gå till och vilka datum vi har förhandlingstillfällen på. Målet är att den nya lönen kommer senast på junilönen som förra året d.v.s. att det blir endast en månad retroaktivt då den nya lönen skall gälla från och med 1/5.

2019-03-12 Rapid

Då var det hög tid för en liten uppdatering på vad som sker i den referensgrupp för Rapid som vi deltar i.

Sedan senaste uppdateringen så har vi deltagit på två möten den 27/2 och idag den 12/3. På dessa möten har många saker stötts och blötts. Det har varit mycket bra diskussioner och givande funderingar. Då mycket inte är klart så är vi försiktiga med vad vi går ut med för att inte skapa falska förhoppningar. Saker som diskuterats på de senaste mötena har varit bland annat ramtidernas potentiella utformning, skubblösningar, specialgrupper, kommande utbildningsinsatser för oss förare/ombordare inför Rapid samt hur turlistearbetet kommer utformas i framtiden.

Förutom dessa punkter så kom även frågan upp om att kunna ställa riktade frågor om vad vi som medarbetare tycker i olika frågor. Detta för att kunna få ett hum om vad man faktiskt skulle kunna välja när det väl blir dags att välja, exempelvis livsstilsval (tidig, blandad, sen, etc.). Om vi skulle ha någon form av fingervisning på vad man faktiskt skulle kunna tänka sig så hade mindre antal diskussioner hamnat i hypoteser, så om det ställs frågor framöver så uppskattas det om så många som möjligt faktiskt svarar så vi har ett bättre underlag att testköra systemet på.

2019-02-25

Sista Informationsträffen för Nyanställda Lokförare för denna perioden. Jättetrevligt och idag fick vi tillfälle att gå runt i SJ Götalandstågs lokaler. Visade bland annat vår fina brevlåda och STs anslagstavla.

2019-02-15 Förhandlingar trafikledning

Idag hade vi en förhandling om två saker. Det gällde sommarinplacering samt sommarskubb för trafikledningen. Vad gällde inplaceringen så fick vi se att allt gått rätt till efter sökordning samt vad som sökts. Sommarskubbnyckeln som presenterades fanns det inga synpunkter på då den följer vårt kollektivavtal.

2019-02-12 Förhandling vändstäd Kinnekulle

Arbetsgivaren hade kallat till denna förhandling för att införa vändstäd på Kinnekullebanan enligt de rutiner som finns idag på GLT. På Kinnekullebanan har man tidigare bara använt sig av begreppet plockstäd men det man de facto gjort när man plockstädat var samma uppgifter som man hittar i GLT:s begrepp vändstäd. ST påpekade att detta kunde leda till en försämring på sikt då man går ifrån ett arbetssätt som fungerat, och alla följer, till att gå till ett arbetssätt där man istället tittar vilket typ av städ man ska utföra och då kanske vagnarna blir mer stökiga. Arbetsgivaren viftade bort dessa argument med premissen att det ska vara lika för alla.

De förslag på turer som man ritat byggde på de befintliga turerna som finns uppe på Kinnekulle med tillägget att man ritade in en pil på vart vändstädet skulle utföras. Facken kom med synpunkten att 4 av turerna innehöll mer än ett vändstäd vilket inte varit praxis tidigare. Efter ett par ajourneringar så kunde man konstatera att vi löste knuten på ett par ställen medan på andra ställen fick helt enkelt vändstädet plockas bort då det låg på turer med redan förhandlade avsteg samt att de avstegen förhandlats med hänsyn till en paus som nu, i och med vändstädet, blev obefintlig. Även innehåll på två turer skiftades och detta kommer börja gälla från och med den 1/3 2019.

2019-02-12 Rapid

Detta möte så hade vi fortsatta diskussioner om hur systemet ska hantera rättviseperspektivet gällande storhelger. Vi från arbetstagarnas sida är måna om att någon form av rättvisa eftersträvas så man ska få ett så jämnt antal storhelger var i snitt. Klart är att det finns en del utmaningar i att få till det på ett bra sätt.

Vi diskuterade även de olika livsstilsval som ska gå att välja mellan och drog upp lite riktlinjer om tider för de olika valen för att systemet ska kunna testas på just detta.

Olika specialgrupper diskuterades även såsom råskubb och nattgrupp. Det konstaterades att det finns både behov och intresse för att ha dessa grupper kvar även när Rapid går igång då de avlastar de övriga medarbetarna på GLT.

2019-02-11

Tredje träffen med Nyanställa Lokförare nu i vår. Pratade om ST. Fördelar, försäkring och framförallt varför ett Fackförbund är viktigt på en arbetsplats. Denna gång ställdes massor utav frågor. Och det var väldigt bra!

2019-02-06 Centrala Skyddskommittén

Under detta kvartals centrala skyddskommitté så gick vi som vanligt igenom sjukfrånvarostatistiken där man kunde konstatera en liten höjning på december månad generellt men i den långsiktiga prognosen pekar kurvan fortfarande nedåt vilket är positivt.

Frågan om ett eventuellt höjt friskvårdsbidrag togs upp och HR har flera gånger lyft frågan till huvudkontoret i Stockholm där frågan tyvärr dött ett par gånger. Vi spekulerade i att om fler medarbetare tar ut sitt bidrag varje år så kanske chansen till att den höjs ökar.

Vi tittade även på en del statistik från Synergi på hot/våld samt avvisningar.

Vi gjorde även en uppföljning på de punkter i den allomfattande riskbedömningen som det var dags att följa upp. Vill du se vad som står i den allomfattande riskbedömningen så ska den, enligt arbetsgivaren, finnas tillgänglig på intranätet.

2019-02-05 Information Nyanställda Tågvärdar

Idag hade vi en kort och intensiv information för nyanställda Tågvärdar i Göteborg. Det var en blandad skara som har blivit stationerade i Göteborg och Uddevalla. Både Timanställda och Tillsvidare. ST delade ut ett informationskuvert och några reklamsaker som vi har fått från Förbundet. Innan mötet var slut, så ställdes många frågor och det var en mycket bra träff.

2019-01-24 & 25 Semesterinplacering

Semesterinplacering för Göteborg och Ytterstationer. AG skall nu gå igenom allt och att det blir korrekt. 1 Mars ska allt vara klart.

2019-01-17 Rapid

Rapidgruppen sammanträdde i Göteborg. Det var AG, Seko och ST. Det avhandlades bla frågor som uppkommit på APT.

2019-01-10 MBL §19

Idag deltog Vi på MBL §19 där arbetsgivaren informerade.

Mötet hölls i G och här under kommer några punkter som delgavs oss:

 • Det kommer sökas ny personal: Tågvärdar, Lokförare och 1 Administrerande tjänst.

 • Ny grupp Tågvärdar började utbildning nu i måndags och 2 nya grupper kommer startas inom kort. Lokförare sökes fortfarande och utbildning hoppas starta v8.

 • Från och med 1 Mars kommer det implementeras "Vändstäd" även för personal i Lidköping och Mariestad. Med detta kommer samtliga åkstationer ha "Vändstäd" i sina arbetsuppgifter (Gäller endast Tågvärdar).

 • Kroppskameror och alla tillbehör finns redo för användning så fort den Juridiska avdelningen blir klara, Man hoppas vara redo i februari.

 • Man arbetar vidare med Karensdag och hur mycket en "Genomsnittlig arbetsvecka" skall vara. Arbetet fortgår.

2019-01-14 Rekryteringsdag

Idag hade ST en informationsträff för nyanställda Lokförare i Göteborg. Vi visade upp oss och pratade om facket. De fick information muntligt och via olika foldrar som de fick ta med sig hem. Vi delade även ut lite reklam i form utav pennor och annat.

Det var en trevlig och intensiv stund.

2018-12-20 Rapid

Projektgruppen träffades åter igen. Idag var Kurt Olofsson som är gruppchef på SJ AB på besök och berättade lite om hur de har lagt upp Rapid och hur det har fungerat hittills. Han berättade varför SJ AB gick från fasta schema till Rapid. Vad som har varit bra och mindre bra i uppstarten. Denna genomgång kändes givande.

Det var även en ansvarig med från Stockholm för Rapid. Han var med oss på mötet via Skype. På vårt förra möte var han med oss i Göteborg och då fick till uppgift att ha svar på några frågor som både fack och AG undrade över. Tyvärr var det inga direkta svar som kunde ges.

APT=Arbetsplatsträffar drar igång den 4 Januari och AG har avsatt tid för Rapid.

Nu gör projektgruppen i Rapid ett uppehåll och återkommer den 17 januari.

2018-12-14 Grupper, Nycklar och Turer

Turlisteansvariga vill uppmärksamma ALLA att det kan ha skett förändringar på din Grupp, Nyckel eller Tur. Eller det kan komma att bli förändring efter den 1 Februari. Det har skett lite omplanering pga. omloppsändringar. Bla Tur 6011 är ej längre vilorumstur, må-to. Tur 6408 är indragen, må-to. Grupp 312 får en blankdag. Dessa är bara några i mängden utav alla ändringar.

2018-12-13 Julklapp!!

GOD JUL ALLA MEDLEMMAR!!

Även i år så skickar vi ut en julklapp till samtliga medlemmar!! De som är med i styrelsen delar ut julklapparna inom kort på respektive arbetsplats så håll utkik i era fack! Och för er som inte har fack på arbetsplatsen (administrationsmedlemmar) så kommer det i internposten om inte man träffar oss tomtar som har era paket.

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!!

2018-12-11 Inplacering Kinnekulle

Idag har inplaceringsmötet för förare Lidköping ägt rum. Detta möte hamnade utanför det normala för att förhandlingen på nycklarna för Lidköping och Mariestad blev senarelagd enligt tidigare inlägg. Då tågvärdarna inte väljer grupp varken i Lidköping eller Mariestad behövde inte de hanteras vid detta möte. 22st förare valde på 21st platser i nycklar. Detta då arbetsgivaren på anmodan felaktigt angett att det bara skulle vara 21st som sökte förhandlades inte fler rader. När problemet uppstod att man faktiskt hade missat att en föräldraledig inte skulle tas bort ur sökningen, då man inte kan missgynna just den typen av ledighet, fick man vackert rita till en rad på en vik-lista som går 8/6. Detta efter att man såg att intresset för den gruppen var större än vad arbetsgivaren trott men fackförbunden flaggat för. Själva inplaceringen i sig flöt på bra utan större bekymmer.

2018-12-08 Medlemsbrunch

Den för året sista medlemsbrunchen gick av stapeln och även denna gång var det fullbokat! Av de rapporter som nått hemsidan att döma så var även denna tillställning gemytlig och härlig. Medlemsvård med olika aktiviteter är något vi i styrelsen gärna anordnar både lokalt och centralt så om ni medlemmar har förslag på vad man skulle kunna hitta på så tveka inte att hugga tag i oss i styrelsen och ge förslag!

Årets medlemsbruncher är något som numera är en återkommande aktivitet och av döma av responsen från er medlemmar så får vi hoppas att det så förblir. Beslut om centrala aktiviteter som denna är något styrelsen beslutar om under dess innevarande år.

2018-12-06 Centrala skyddskommittén

Den centrala skyddskommittén sammanträdde och lite olika saker gicks igenom. Dessa möten har vi kvartalsvis och facken har varsin representant med samt att HSO (huvudskyddsombudet) även deltar förutom arbetsgivaren.

- Vi fick en kortare genomgång på inkomna rapporter sedan senaste mötet där vi tittar övergripligen på vilka kategorier som rapporteras mest på. Enstaka rapporter kan läggas fram med för att peka på olika fokuspunkter som kan finnas.

- En annan punkt som även brukar gås igenom är sjuktalen åkstation för åkstation och även en översiktsbild för dessa sett på hela GLT. Trenden man kan se i dessa siffror är att sjukskrivningarna har, över tid, minskat på GLT och trenden ser ut att hålla i sig. Lokala variationer förekommer ibland men kan oftast förklaras på något sätt.

- Vi fick se årets medarbetarundersökning för hela GLT och jämförde med fjolårets siffror vilket överlag visade en minskning i procenttalen genomgående. Det som var positivt är att svarsfrekvensen dock ökade med 5,8%.

- Ett par frågor lyftes från skyddsgruppen fordon/förare som arbetsgivaren svarade på. Frågorna gällde problem med toaletter och icke fungerande kameraövervakningsutrustning.

Efter att mötet var klart så hölls ett möte där vi (samma sammansättning av grupp som ovan, HSO ersattes dock av annat skyddsombud p.g.a. annat inbokat möte) gjorde årets allomfattande riskbedömning där ett helhetsgrepp på verksamheten tas och görs en riskbedömning på. Detta sker en gång per år och brukar vara i anslutning till mötet ovan. Man bedömer problempunkternas sannolikhet och potentiell skadeverkan i en skala från 1-5 och sedan får man, med hjälp av en matris, fram grön, gul eller röd risknivå. Detta för att kunna rangordna de riskområden vi har på företaget där röd nivå får mest uppmärksamhet. Därefter så skapar man olika aktiviteter och en ansvarig person eller arbetsgrupp per fråga som finns samt ett slutdatum och uppföljningsdatum om det går att sätta. Uppföljningen sker alltid i den centrala skyddskommittén.

2018-12-03 Rapid

Den projektgrupp som företaget sammankallat för diskussioner om Rapid hade idag möte. (2st ST, 2st Seko, HSO & AG)

För tillfället så är det många och bra diskussioner om olika aspekter i hur vi vill att det ska fungera och beslut i olika frågor dröjer. Många av de ämnen som debatteras får ibland pausas för att man behöver söka svar hos de som konstruerat systemet om det vi pratar om är möjligt att genomföra i systemet. I projektgruppens början så utgick vi mycket från det förslag som SJ AB har som arbetsmodell och som de arbetat på i ca 3 år och vi har nu börjat närma oss en inriktning utifrån denna modell i destillerad version. Vi försöker under samtalen att ta i beaktande de frågor som finns från våra medlemmar men även att avtalet vi har ska följas. Tyvärr så ligger vi år efter SJ AB då denna process började långt tidigare där än vad som är fallet på GLT. Vi arbetar ikapp tiden så mycket det bara är möjligt och tanken är att T20 ska bli första hela tidtabell med Rapid, dock så kanske vi kommer gå in i Rapid redan under T19 men ännu är inget datum för den övergången satt. Vi i ST har även påpekat för arbetsgivaren, vid ett flertal tillfällen, att lärarledda dagar för samtliga medarbetar bör genomföras innan en övergång till systemet startar. Detta för att alla ska ha samma information/kunskap om hur det fungerar.

Detta blev dessvärre en väldigt svävande text men det beror på att vi tyvärr inte har fasta beslut i väldigt många frågor än. Vårt arbete fokuserar självklart på att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt!

2018-12-01 Medlemsbrunch

Till detta tillfälle så var det på förhand fullbokat och även denna gång så var stämningen på topp och god mat intogs. Nästa och sista tillfället, som även det är fullbokat, är på lördagen den 8/12.

2018-11-29 Förhandling nycklar Lkp & Mst

Då arbetsgivaren ville kolla över nycklarna i sent läge för dessa åkstationer så fick det bli en separat förhandling på dessa för att inte försena processen på övriga GLT. Idag har då nämnda förhandling skett och sett från ursprungsförslag har en del saker hänt. På förarsidan så kom förslag som medarbetarna inte ville ha överhuvudtaget utan man lämnade snabbt (samma kväll) ett motförslag till arbetsgivaren på egenhändigt ritade grupper. Vid förhandlingen idag så kom svaret att man från arbetsgivarens håll gått mycket efter motförslaget som lämnades med vissa ändringar och vi kunde enas vid förhandlingsbordet om en lösning. På ombordsidan så har arbetsgivaren gjort så mycket ändringar som möjligt sett utifrån de önskemål och åsikter som kom oss turlisteombud tillhanda.

Gruppsökning för förare (ombord har endast en grupp per åkstation) kommer komma ut så snart som möjligt och sökblanketten ska vara inlämnad senast 10/12. Inplacering kommer sedan att ske den 11/12.

2018-11-28 Inplacering nycklar

Inplaceringen av personal på nycklarna är nu klara! (för samtliga åkstationer bortsett från Lkp & Mst) Det var planerat att ske vid två tillfällen (28/11 & 29/11) men då deltagarna vid det första tillfället var så effektiva så klarades samtliga av under första dagen. Arbetsgivaren kommer nu att dubbelkolla och verifiera att inga misstag har begåtts och sen kommer man att släppa resultatet. Datum för när de släpps är ännu inte satt, vi får vänta med spänning!

2018-11-24 Medlemsbrunchen

Under lördagen samlades ca 10st personer för vår extrainsatta tillfälle för julbrunch då de 2 ordinarie tillfällena blev fullbokade snabbt. Enligt rapporter så var det en lugn och trevlig tillställning. Ett inslag som vi i styrelsen insett är en populär form av medlemsvård. Nästkommande tillfällen är den 1/12 och den 8/12.

2018-11-23 Rapid

Då var det dags igen för lite uppdatering i olika ämnen och som ni kanske sett på sidan tidigare så hade projektgruppen för Rapid, som vi i facken deltar i, sammankomst. På det mötet så fortsatte diskussionerna om och hur man ska hantera Rapid när vi väl börjar använda det samt hur saker och ting ska fungera. Det är en process som kommer ta tid och tyvärr inte kommer generera många svar om man ser på kort sikt i frågan. Tanken är att vi ska komma fram till slutsatser tillsammans med arbetsgivaren som både vi som arbetstagare och de som företag kan leva med. Men så länge som det bara är diskussioner och ingen ren förhandling så kommer vi endast gå ut med saker som bestäms i gruppen gemensamt.

En sak som vi idag går ut med är att 1/4 blir INTE startdatum för Rapid på Götalandståg, något som ni kanske redan läst i exempelvis veckobrevet. Det exakta datumet för starten är inte heller satt men det är troligare att det blir någon gång under hösten 2019. Så fort som vi går ut med mer information i ämnet så kommer det uppdateras på denna sidan!

Ombudsmöte Bransch SpårTrafik ST

Igår och idag har Mattias Lindqvist och Bengt-Åke Nyman representerat ST Västtågen på ombudsmöte i bransch SpårTrafiik i Stockholm. Dessa möten återkommer ungefär vartannat år och en ny styrelse har på detta möte valts. Under dessa möten får man lite mer förståelse för hur olika företag inom spårbunden trafik arbetar och vilka förutsättningar man själv har jämfört med andra förtroendevalda som har andra typer av utmaningar. Vi fick även på detta möte en föreläsare som pratade om krishantering och Hot och Våld genom sina erfarenheter som överlevare av Estoniakatastrofen.

2018-11-15 Förhandling extra FP-dagar

Efter nedan beskrivna möte så inleddes en förhandling mellan AG och fackförbunden gällande de extra 10-14 FP-dagarna vi har då det varit en stor vattendelare på företaget under innevarande års hantering. Vissa har gillat att ha majoriteten av dagarna på nyckel och vissa har avskytt hanteringen.

Bakgrunden till att vi har intresse av att träffa en överenskommelse med AG är att om vi inte hade lyckats komma till koncensus så hade det blivit ett arbetsgivarbeslut i frågan där, i princip, alla eller nästan alla lagts ut på nyckel. Med bakgrund av detta har ett förslag på hur man kan kompromissa i frågan ritats ut av SEKOs Alexander Weinfors som facken kunde acceptera och AG tyckte var ett bra och genomarbetat förslag men ändå var tveksamma till vissa delar i det.

Det som beslutades i slutändan var ändå det liggande förslaget som jag nu ska försöka redogöra för så att inte missuppfattningar ska uppstå!

De extra FP-dagarna kommer ligga på nyckel från januari till juni d.v.s. vårperioden på nyckel. Som mest så kommer det bli ca 4 dagar som konsumeras på detta sättet och begränsningarna ligger på max 1 extra FP för nycklar på 6-10 rader och max 2 på nycklar med 12-14 rader. Nycklar på mindre än 6 rader får ingen extra dag på nyckel.

En vår/höstvecka tvingas man som medarbetare att söka i semestersökningen och om man inte söker alternativt inte får sökt vecka kommer man att tilldelas en ledig vecka. 5 dagar kommer på detta sätt att konsumeras.

Av de återstående dagarna, som minst 1, som mest 6, ska man kunna söka ströledighet med. Denna uträkning gäller inte för de nycklar utan extra dagar. Dock så måste man ha sökt sin ströledighet med dessa dagar senast 1 juni. Efter det datumet så står det fritt för AG att planera ut dagarna efter vad verksamheten tillåter. Självklart ska man kunna söka sin ledighet med hjälp av dessa dagar så ledigheten hamnar efter 1 juni men ansökan om ledigheten måste ha inkommit innan 1 juni.

På detta sätt så har vi nu kompromissat med AG och försökt att tillgodose så många viljor som möjligt och det har även varit AGs mål i förhandlingen samtidigt som man inte vill försvåra arbetet för medarbetarna på PPL.

2018-11-15 MBL § 19

Igår deltog vi på ett MBL § 19 möte i Göteborg. (MBL = MedBestämmandeLagen § 19 reglerar information från arbetsgivare) och detta är ett axplock av det som sades. AG = arbetsgivaren.

 • AG redogjorde för de tjänster som idag finns ute till sökning samt de man planerar att snart söka efter. Bl.a. leverantörsstyrare, tågvärdar och förare.

 • AG återkom i ett ärende vi i ST har drivit som gäller handledartillägget för tågvärdar. Vi i ST har påpekat att uppdragets status och ersättning bör höjas genom utbildning, gemensamma träffar för handledare och ekonomisk ersättning på månadsbasis. Tidigare möten har AG återkommit med att ersättningen på månadsbasis inte blir av men att man lyft frågan om högre ersättning till ledningsgruppen. Beskedet igår är att ersättningen kommer höjas från 150:- /tur till 200:- /tur samt att det kommer landa på CS bord att bedöma lämplighet hos medarbetarna för uppdraget. Man har även börjat fokusera mer på att ge de som är handledare gemensamma träffar likt förfarandet varit på körlärarsidan. Vi i ST vill även uppmana alla som är handledare att rapportera varje gång ni har dubbla elever(samtidigt), både genom gängse rapportering och till oss i facket, då det inte ska vara dubbla elever på handledare i normalfallet. Detta för att både vi och AG ska kunna se enskilda fall när det inträffar och kunna driva ett förbättringsarbete!

 • Niklas Högberg, ny fordonschef efter Hasse Vedberg, besökte oss på mötet och hade en kortare dragning på årets fordonstillgång månadsvis procentuellt kontra målbilden.

 • TechPay problemet togs upp och diskuterades. AG hoppas på en app, som man ska kunna sälja och visera med, som förhoppningsvis kommer till februari. Man tog även upp att man troligen kommer att prioritera de maskiner som finns idag till vissa turer.

 • En annan fråga vi i ST lyft i detta forum är frågan om traktamentet som i år varit lägre än de riktlinjer som skatteverket satt upp. Igår kom så äntligen ett svar. Man kommer att från och med den 1/11 i år följa skatteverkets riktlinjer gällande ersättningen på traktamente men väljer att inte göra någon retroaktiv räkning på det. Detta för att vi övriga år följt ett annat system för nivån på traktamente och de åren legat högre än skatteverkets nivå och på detta sätt slipper flertalet medarbetare återbetalningsskyldighet.

 • AG informerade om verifiering för att säkerställa långsiktig fordonstillgång.

 • Både ST och SEKO lyfte frågan att de riktlinjer AG satt upp för svar på ledighetsansökningar inte efterföljs tillräckligt bra. AG svarade att man, tyvärr, behövt att prioritera ner frågan då andra frågor haft högre prioritet. Dessvärre fick vi ingen närmare precisering om vad som haft högre prioritet.

 • Semestersökningsmaterialet ska, återigen, ses över för att göra sökningen tydligare för medarbetarna då inte alla fyller i blanketten på tillfredställande sätt.

 • AG meddelar att man kommer att vara extra vaksamma på de personer som medvetet valt att gå ner i tid (ex. föräldraledigt deltid) men som går in på de extra lediga dagarna och gamar.

 • Som avslutning ville AG, på förekommen anledning, att vi i alla lägen är respektfulla mot varandra! Detta gäller samtliga oavsett funktion, ärende och kommunikationsväg!

2018-11-14 Förhandling Nycklar i Göteborg

Idag förhandlades Nycklar för Alla Åkstationer, förutom Lidköping & Mariestad, i Göteborg. Ett par grupper blev förändrade med att någon tur blev flyttad från en grupp till en annan. För att bla förbättra dag före ledig helg.

2018-11-08 Förhandling Turer i Göteborg

Idag förhandlades det turer i Göteborg för Alla Åkstationer. Arbetsgivare, SEKO och ST. Några specifika tåg och någon tur ändrades i bla Göteborg och Uddevalla. Även Borås och Falköping fick någon liten förändring.

2018-10-25 Brunch i Göteborg

Brunch på Restaurang Ritz är fullbokad den 1 och 8 December. Men det finns platser till den 24 November. Klockan 14.00 i Lilla Rummet. Anmälan sker till Anna Ottosson via mail eller sms, enligt tidigare utskick.

2018-10-23 Turlisteutkast Göteborg

Sista turlisteutkastmötet genomfördes i Göteborg.

Peo Hallberg, Stefan Forsberg, Malin Persson och Christine Wallgren från Arbetsgivaren.

Therese Fälth och Anna Ottosson var för ST.

Många tåg, många turer och grupper diskuterades.

AG ska titta och se vad som kan göras om och till det bättre.

2018-10-19 Turlisteutkast Uddevalla

Christine Wallgren, Malin Persson, Peo Hallberg och Stefan Forsberg besökte Uddevalla denna dag.

Stefan Lundskog och Anna Ottosson hemmahörande på denna åkstation.

Turerna i sig var relativt lika jämnfört mot T18 och T19.

Lite småförändringar på några turer önskades. AG skulle se över detta och återkomma.

2018-10-18 Turlisteutkast Borås

Stefan Forsberg, Peo Hallberg, Christine Wallgren och Malin Persson var med.

Nina Hartikainen, Olof Svensson och Anna Ottosson företrädde ST.

Inget anmärkningsvärt på ombordsidan.

På lokförarsidan var det ett par turer som kommer att ändras efter överenskommelse.

2018-10-17 Turlisteutkast Falköping

Malin Persson och Peo Hallberg företrädde Arbetsgivaren.

Sune Larsson och Anna Ottosson var med från ST.

Mindre småjusteringar på några turer. En tur var mycket märkligt uppbyggd.

2018-10-15 Turlisteutkast Lidköping

Peo Hallberg, Stefan Forsberg, Malin Persson och Christine Wallgren från Arbetsgivaren var med i Lidköping.

Jenny Rolfsdotter och Sune Larsson från ST.

Lokförarna gav förslag på några turer.

På ombordsidan fanns tre utkastförslag då ett utav dessa förslag var bäst för alla. AG skulle återkomma.

2018-10-03 Turlistemöte

Ett generellt turlistemöte i Göteborg med Peo Hallberg och Malin Persson.

Anna Ottosson från ST.

Lite information gavs från Arbetsgivaren. Ny överliggning. Nytt uppställningsspår. Ny gångtid.

Fördela FP-dagar. Tisdag, onsdag och torsdag kommer merparten av FP-dagar vara på mitt i veckan.

2018-10-01 Informationsträff för nyanställda

ST, besökte ett gäng nyanställda Tågvärdar idag. ST informerade och delade ut lite broschyrer och reklam om oss.

Mötet kändes givande.

2018-09-20 Rapid

Idag har vi fått lite inledande information av arbetsgivaren om Rapid som är tänkt att bli vårt nya planeringssystem på SJ GLT. Viktigt att säga är att det är mycket arbete kvar att göra innan det kan sjösättas och genom denna information hoppas vi kunna räta ut några av de frågetecken som finns!

Det vi idag vet är att det är mycket spekulationer om vad som ska hända och inte hända när systemet tas i bruk och det är långtifrån klart vad som blir verklighet av det som det pratas om ute bland personalen.

Vi har idag fått en lättare demovisning på hur man kan använda systemet med hjälp av SJ AB:s tåglägen och regler. Denna demovisning var mest för att visa upp hur de olika delarna i Rapid kan användas och ska ej ses som något som är skrivet i sten!

I övrigt så har vi fått klara besked om att fasta nycklar inte kommer att användas i Rapid utan att man istället ska kunna se sina FP-dagar på årsbasis i den del av systemet där vi som medarbetare söker ledigt i framtiden, eventuellt kan lägga in önskemål m.m.

Det sista som vi har klart för oss är att den arbetsgrupp som ska arbeta med frågorna tillsammans med arbetsgivaren från fackens sida (2 från ST, 2 från SEKO) har ett övergripande mål som består av 3 punkter framtagna baserat delvis på den enkät som låg ute i sommar:

◾Stabilare schema med färre ändringar

◾Större möjlighet att påverka

◾Bra fördelning av tjänstgöring

Detta är alltså vad vi VET i dagsläget och som ni kanske själva förstår så har vi en lång väg att vandra innan arbetet är klart! Vi avser att komma med mer information så snart vi vet något mer om vad som blir verklighet och inte.

Om ni har några frågor eller funderingar så kan ni vända er till oss två som ingår i arbetsgruppen från ST:s sida, Anna Ottosson Uv eller Mattias Lindqvist Lkp.

2018-06-14

På senaste styrelsemötet så beslutades det att vi från styrelsens sida skulle se till att en liten midsommargåva till alla medlemmar skulle utgå och idag ska de finnas ute i era fack om jag inte är helt felinformerad.

Med denna gåva vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt härlig sommar så ses vi ute på tågen!

2018-06-04

Som ni alla kanske sett så har uppdateringen av denna sida varit bristfällig på senaste tiden och nu är det tanken att vi ska bli bättre med detta igen! Detta genom att vi kommer vara fler som kan gå in och uppdatera här och ge den information som ska ges.

Uppdaterat idag är bl.a. sidan med våra löner då de idag blivit offentliga! Retroaktiv lön är det sagt ska betalas ut på nästa lön i juni och då vara retroaktiv för maj månad.

Sommarturerna är delvis förhandlade och med det menas att inte hela sommaren har kunnat förhandlats än då Trafikverket varit väldigt sena med att ge besked om vilka tåg vart som får köras eller inte. Planeringen har därför inte haft möjlighet att få till allting i tid. Ny förhandling 13/6.

2017-10-03

De nya lönerna är nu klara och här kommer de:

Tågvärd

P 87 21 900 kr/mån     under utbildningstid

P 88 26 050 kr/mån     från första egna turen

P 89 27 845 kr/mån     efter 12 månader i P 88 alternativt ett år i yrket med utbildning. Utgör slutlön för tågvärd utan avgångssignalerarutbildning.

P 80 29 565 kr/mån     efter 24 månader i P 89 alternativt tre år i yrket efter avslutad utbildning. Slutlön för tågvärd med avgångssignalerarutbildning.

Lokförare

P 97 21 900 kr/mån     under utbildningstid

P 98 30 120 kr/mån     från första egna tur efter avslutad utbildning

P 99 32 000 kr/mån     efter 12 månader i P 98 eller ett år i yrket efter avslutad utbildning

P 90 36 582 kr/mån     efter 24 månader i P 99 eller tre år i yrket efter avslutad utbildning.

Nya fasta tillägg:

Körlärare:                               1 480 kr/mån

Instruktör:                              5 092 kr/mån

Koordinerande instruktör:  6 035 kr/mån

Lönerna gäller per månad vid heltidstjänstgöring fr.o.m. 1 maj 2017.

Retroaktiv lön kommer enligt besked att betalas ut på oktoberlönen och gälla från 1 maj 2017.

2017-09-23

Inför vårat senaste styrelsemöte hade vi inom styrelsen fått en förfrågan om hur vi ställde oss till det nya namnförslaget STERKA som ST centralt kommer ta ställning till i oktober. Vi inom styrelsen tog ett beslut om att inte stödja förslaget och detta beslut var styrelsen helt eniga i.

Lönerevisionen för detta året är nu avslutat och den enda formalia som är kvar är att skriva på protokollet. Arbetsgivaren vill att vi skall meddela de nya lönerna gemensamt och besked kommer snart hur de nya lönenivåerna ser ut.

2017-05-11

Vad händer egentligen på kollektivavtalsförhandlingarna? vad har Almega för yrkanden? vad har ST för yrkanden?

Läs mer i vårat nyhetsbrev.

Idag har det också varit förhandlingar om sommarturer, den förhandlingen kommer fortsätta 7/6. Det som blev bestämt var att de riktade nycklarna i G kommer att finnas kvar över sommaren. övrig personal går på skubben. Det är tidig, natt, kväll och tvåskifftsgruppen som blir kvar under sommarperioden.

19/6-13/8 är det sommarperiod för alla utom förare i G som har 26/6-13/8.

2017-03-09

Årsmötet är precis avklarat,

hela listan över förtroendevalda ST västtågen 2017 hittar du under fliken "om oss"

kommande styrelsemöten är planerade till

19/4 i Uddevalla 24/5 + medlemsmöte och räkkryssning 23/8 20/9 + turlisteombudsmöte 25/10 22/11 13/12

Nu blir det afternoon tea på fröken Olsson för alla medlemmar.

2017-02-16

Hej på er.

Här följer en liten samanfattning av vad som hänt dom sista månaderna. Det har blivit nytt år. Och i år är det första året som vi ska leverera mot Väst Trafik. Så enkelt förklarat är att 70% av våra Götalandstågs intäkter får vi från VT hur vi än kör tåg. Och 30% beror på hur bra resenärerna tycker vi sköter oss. Så bjud på det där lilla extra. Vi tjänar på det i längden.

18-19 januari var det semesterinplacering. Det som framgick var att semesterblanketten har lite mer att önska. Så fackförbunden och AG ska ta fram en tydligare tills nästa år. Och när man söker ledigt i Xpider ska man få svar inom 5 dagar om det är på långtid och inom 3 dagar på korttid.

Kom ihåg att fylla i rätt vad ni vill ha för ledigt. Om det är FP/Semester eller från timkontot ni vill ta ledigt.

Vi har hunnit med två styrelsemöten i år. 5/1 i Borås och 2/2 i Falköping.

OBS: Den 9/3 kl.13 är ni varmt välkomna på Årsmöte. Lokal Brännö i Vgj huset. Efter årsmötet bjuder vi på afternoontea kl.16 på fröken Olssons café. Ingen föranmälan behövs. Ni är varmt välkomna till båda eller bara till det ena.

2016-12-21

Hej.

Nu är alla gruppval och inplaceringar klara och kommer publiceras på intranätet inom kort.

Vi jobbar ständigt på att få upp anställningsgraden för de 75% anställda som är intresserade av detta. Du som är anställd på 75% men vill ha en högre anställningsgrad får gärna höra av dig till oss och din CS. Så vi får ett bättre underlag att utgå ifrån. Jag såg tomten smyga förbi utanför Göteborg, så det kanske ligger nått litet i ert fack i eftermiddag. Tydligen var han tidig i Borås, Falköping, Nässjö och Lidköping . Och med lite tur orkar han sig även iväg till Uddevalla i eftermiddag.

God jul önskar styrelsen

2016-11-21

Hej!

Nu har det blivit ett litet uppehåll här på nyhetssidan igen, men det ska vi passa på att fylla med information om vad som är på gång nu inom det närmaste.

Det stora just nu är de nya turerna och grupperna inför T17. Turlisteombud och engagerad personal på de olika åkstationerna har jobbat hårt med att granska materialet, komma med förslag och synpunkter. På torsdag, 24/11, är det turförhandling för T17. I år har ST, tillsammans med SEKO, bestämt sig för att inte godkänna några undantag utöver dem som är tillåtna i kollektivavtalet (4st per år). Detta beror på att det under T16 har förekommit så många ändringar i både turer och nycklar att det har varit svårt att få en överblick på hur många undantag man egentligen haft, hur många man skulle haft, samt att undantagen inte såg likadana ut i slutändan som när de förhandlades. Grupper ändrades utan att någon egentligen hade full koll på hur de ändrades. Detta skapar förvirring och frustration för oss i personalen som ska ha turerna. För att undvika att samma sak händer under T17 kommer vi alltså inte att godkänna några extra undantag på nycklarna i år.

Enligt kollektivavtalet kan du alltså bara ha fyra undantag per år, oavsett om du går på grupp eller på skubben. Går du på skubben måste du hålla koll på dina undantag själv (ett tips är att skriva ner dem). Går du på grupp så skriv ner dina undantag du med, det är bra att ha till exempel när sommaren kommer och alla går på skubben. Vi hoppas på detta sätt återgå till någon slags stabilitet i grupperna och turerna.

Att facken inte skulle godkänna några extra undantag i T17 informerade vi om redan i september på uppstartsmötet. Att SJ Götalandståg ändå har ritat nycklar med fler undantag än 4st per år, trots denna information, kommer sannolikt diskuteras under förhandlingen. Förhandling sker alltså på torsdag 24/11. Vår ambition är att informera här på nyhetssidan om resultatet, vilket kan komma att påverka gruppsökningen om nycklar eventuellt måste ändras för att följa kollektivavtalet.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar!

/Styrelsen i ST

2016-08-31

Hej hej,

Först och främst lite information från MBL 11 som hölls den 16/8, angående förändringar i turer och nycklar. Dessa förändringar berörde främst Falköpings turer, på grund av banarbetet som drar igång i Skövde, men även några mindre förändringar på andra åkstationer, däribland Nässjö som kommer få utbildning på E-Reginan och därför behöver fler turer med sådan körning. De flesta förändringar av denna art godkändes av facket, men som vanligt fanns brist på tydlig redovisning av turförändringarna på förarnas sida, vilket ledde till att frågan ändå ajournerades. Även förändringar i nycklar i Falköping kunde inte godkännas. En annan anledning till att förhandlingen inte slutade i enighet var att arbetsgivaren ville att facken, genom att godkänna de nya förändringarna, med det skulle godkänna samtliga turer för T16. Detta kan vi inte göra, då vi i ST fortfarande anser att de turer vi går på idag inte bidrar till någon god arbetsmiljö för våra medlemmar. Det skulle krävas betydligt större förändringar i turerna för att vi skulle vilja godkänna dem från vår sida.

T17

Detta leder oss in på det kommande turarbetet inför T17. Vi i ST har bestämt oss för att inte medverka i fler arbetsmöten med turer, eftersom vi anser att detta arbete är arbetsgivarens att lösa, inte fackens. Däremot kommer vi medverka på ett inledande turmöte den 19/9, där vi från fackens sida kommer redovisa vad vi har för krav och förväntningar på turer och nycklar för T17. Genom att redovisa våra krav tidigt i processen, alltså innan turerna är ritade, hoppas vi kunna undvika samma utdragna process som T16-turerna gick igenom, eftersom arbetsgivaren redan på förhand vet vad facken kommer, och inte kommer, godkänna.

Har du förslag på vad som är viktigt inför turerna T17? Skriv till någon i styrelsen!

Räkkryssning

Och så slutligen vill vi passa på att påminna om den kommande räkkryssningen den 28/9! Anmälningar skickas till Anna.Ottosson@sj.se. Kom och ät din årskvot av räkor!

2016-08-10

Hej alla medlemmar och andra läsare!

Här på hemsidan har det varit ett ovanligt långt sommar-stiltje, vi ska försöka åtgärda detta nu när hösten rullar in och försöka komma tillbaka i gamla vanor igen. På tisdag 16/8 kommer vi att vara med på en MBL11 om förändringar om vissa tur- och nyckelförändringar som planeras genomföras inför T16, vi återkommer med mer information här på Nyheter med resultatet. Sedan är det styrelsemöte den 30/8, så om du har några synpunkter, tankar eller funderingar som du vill att facket ska diskutera, är det bara att skicka dem till någon i styrelsen.

2016-05-11

Hej!

Först vill vi passa på att tacka alla närvarande för en trevlig medlemslunch och medlemsutbildning på Star Bowling igår, där vi också fick ta del av Christer Andreassons innehållsrika presentation av de olika typer av försäkringar vi som anställda redan omfattas av (som AFA), samt de vi som ST-medlemmar kan ta del av för ett förmånligt pris. Mer information om dessa försäkringar kommer att presenteras på hemsidan inom kort!

Turlisteförhandling

Idag var dagen som SJ Götalandståg hade kallat facken till en MBL 11 för att förhandla sommarens turlistor för både förarna och ombordarna. Till detta tillkom även den ajournerade och idag återupptagna förhandlingen om T16:s turlistor för förare i Göteborg, Falköping och Uddevalla, gångtider, tid för tvätt samt vik-listor för sommaren.

På förmiddagen diskuterades samtliga punkter på dagordningen.

Ombordarnas turlistor för sommaren hade varit fullständiga och färdiga för förhandling om det inte hade varit för hastigt påkomna förändringar i antalet multar under sommaren, vilket ledde till att turerna trots allt inte var fullständiga och därför inte heller kunde förhandlas. Förarnas turlistor för sommaren var inte fullständiga, och kunde därför heller inte förhandlas. Frågan om turlistorna för sommaren ajournerades.

Materialet för T16:s turlistor för förarna i Göteborg, Falköping och Uddevalla hade inte förändrats från den förra, ajournerade, förhandlingen 26/4. Förslag till förändring presenterades under förmiddagen, men då detta endast var en muntlig presentation av ett förslag och då inget konkret material på förändringar fanns att tillgå, kunde frågan inte förhandlas. Frågan om T16:s turlistor för förarna i Göteborg, Falköping och Uddevalla ajournerades.

Den tidigare nämnda gångtidsstudien (se inlägget under) var åter uppe för diskussion. SJ Götalandståg stod fast vid sitt förslag om att 5km/h var en bra snittid, men att de kunde sänka sig till 4,5km/h. Facken med ST har tidigare föreslagit 4km/h, men valde idag att sänka sig ytterligare till 3km/h som rimlig snittid, med motivering att det är samma tid som SJ AB har. Frågan diskuterades och resultatet blev att gångtiden kommer att bli 4km/h från T17 och att en schablontid på 3 timmar kommer att tillkomma samtliga förare på företaget, för att kompensera för perioden februari - december 2016. Timmarna kommer att läggas in på timbanken.

Tid för tvätt i Göteborg diskuterades, och fem minuter kommer att läggas till för tvätt, alltså från 25 till 30 minuter. Detta gäller tillsvidare. Parallellt ska problemet med köbildning till tvätten utredas, och om man inte kommer fram till en lösning som kan förkorta väntetiden till tvätten kan tiden komma att förlängas än mer.

Viklistor inför sommaren kommer att se ut som följer:

Göteborg ombord: start viklista från v. 24

Ytterdepåer ombord: start viklista och flyttning av fridagar från v. 25

Göteborg förare: start viklista från v. 26. Specialgrupper (likt nattgruppen) går på så lika gruppnycklar som möjligt.

Ytterdepåer förare: start viklista från v. 24 och flyttning av fridagar från v. 25

Nycklar, fridagar och turlistor återgår till det normala v. 33

De ajournerade delarna av dagens förhandling kommer att återupptas den 30/5.

2016-04-26

Hej!

Mycket har hänt under den senaste tiden, och här kommer en sammanfattning;

Idag, 26/4, återupptogs förhandlingen av T16:s turer, en förhandling som har blivit ajournerad sedan november på grund av ofullständigt material. Idag har ST (tillsammans med SEKO) valt att godkänna ombordarnas turer, eftersom vi tycker att förändringar har genomförts i enlighet med fackens önskemål och med en strävan att förbättra turerna för våra medarbetare. Förarnas turer i Borås och Nässjö har också blivit godkända. I Göteborg, Falköping och Uddevalla har inte turerna för T16 blivit godkända av facken, eftersom det fortfarande finns turer som inte följer parameterdokumenten - trots påtryckningar från fackligt håll att åtgärda detta. Facken finner även att turerna är otillfredställande ur en arbetsmiljömässig synpunkt, med långa och komprimerade turer som förläggs med kort nattvilla. ST (tillsammans med SEKO) har alltså valt att inte godkänna dessa turer. Därav ansåg facken att denna utdragna turförhandling kunde ses som avslutad, och att SJ Götalandståg fick ta ett arbetsgivarbeslut på de icke godkända turerna. SJ Götalandståg uppgav däremot senare under dagen att de såg förhandlingen som ajournerad ännu en gång. När den ska återupptas vet vi ännu inte.

Gångtidsstudien har genomförts av fack och arbetsgivare. ST anser att 4km/h, samma som Stockholmståg har, är en rimlig snittid att använda sig av i parameterdokumenten. SJ Götalandståg anser att 5km/h är en rimlig tid. Vi är ännu inte överens i frågan, som ska förhandlas den 11/5. (Som kuriosa kan vi nämna att SJAB:s förare har 2min/100m som gångtid, alltså 3km/h.)

Den 19/4 var samtliga fack inbjudna till MBL19 med SJ Götalandståg. Här följer en en sammanfattning av några utav de punkter som det informerades om:

 • IVU (det nya planeringssystemet): Delar av planeringen på SJ Götalandståg deltar i informationsmöten och utbildas även inom systemet, som ska parallellköras med RPS under T17. All personalplaneringen kommer att ske i RPS fram till T18, det är främst omloppsplanering som kommer beröras av IVU i början.

 • Beording av tjänst: Detta ligger fortfarande på is. Trafikledningen är ombedda att notera när beordring hade varit lämplig – skulle det visa sig att det finns ett stort behov så ska SJ Götalandståg kalla till en ny MBL19 + komma med utförlig information till personalen att beordring kommer kunna ske. Beordring kan ju lagligt sett redan ske idag, men då detta inte är vida känt hos våra kollegor ska information om saken komma ut i god tid, enligt AG.

 • Samåkning SJAB: SJ Götalandståg har hållit ett nytt möte i frågan, och omtag ska tas.

 • 100% under sommarmånaderna: Kommer erbjudas till alla tågvärdar i Göteborg som började innan 2016 i Göteborg. Man får då ett 25% vikariat under juni, juli och augusti. Alla som vill ska få detta vikariat,

 • Förarbristen: Är speciellt stor i maj. På ombordsidan ser det bättre ut, mycket på grund av att Tågrestauranger har varslat sin personal som SJ Götalandståg nu erbjuder tjänst till istället. Några nya har redan börjar, och fler är på gång.

 • Uniform: Ska enligt SJ Götalandståg bli mörkblå, och vara av samma typ av uniform som vi har nu och beställas från samma leverantör.

 • Övertid: En sammanställning från lönekontoret är på väg och ska skickas ut till de fackliga ordförandena.

 • Utbildningar: De sista i Uddevalla ska få x61-utbildning. En ledarskapsutbildning angående Det goda kundmötet ska genomföras som en halvdagsutbildning för CS, där även de fackliga ordförandena ska gå med.

 • CS-tjänst: I Göteborg pågår intervjuer, det var 43 sökande. Falköpingstjänsten ligger ute för sökning, och Nässjötjänsten ska ut.

 • AGS-utbildning: Endast en sökande till den senaste ags-utbildningen i Göteborg. Varför det är så litet tryck är oklart.

 • Redovisningstid timmisar: Korttiden kommer lägga in tid för redovisning retroaktivt i slutet av varje månad. Denna tid kommer alltså med en månads fördröjning, likt storhelgstillägg gör på lönen.

 • Rökfritt VGJ: Antagligen blir det rökfritt på ”baksidan” där cyklarna står inom snar framtid.

 • Ljudnivå i köket VGJ: Har nyligen mätts av Previa.

Tack!

2016-04-20 Medlemsmöte

Den 10/5 kommer vi att ha ett medlemsmöte på Star Bowling, likt det vi höll förra året, där vi diskuterar avtalet och andra frågor. Medlemsutbildningen kommer att ske mellan 13-16, innan dess bjuder ST på lunch för alla som är intresserade! Efter medlemsmötet tänkte vi också bjuda på en omgång bowling. Mer information om anmälan kommer på mailen inom kort.

Ha en bra dag i solen!

2016-04-01

Den 29/3 hade vi ett nytt arbetsmöte angående turerna i T16 + förhandling angående nya tider för vändstädet. Tanken från arbetsgivarens sida var att vi skulle ha en förhandling om turerna + vändstädet, men då någon ny tidsstudie av gångtider fortfarande inte genomförts trots påtryckningar från ST sedan november ajournerades turlisteförhandlingen till den 26/4. Inför detta datum kommer vi att samla in material från samtliga turlisteombud på varje åkstation, t.ex. på saker som kan förbättras i turerna och regelrätta fel. Kontakta gärna ditt turlisteombud med din input! Turerna i T16 har ännu inte godkänts från fackens håll eftersom materialet aldrig har varit färdigt inför flera försök till förhandling under hösten/vintern.

Vändstädet har dragits med problem sedan det infördes, främst på grund av att tiden ofta inte räcker till när turlistekontruktörerna har lagt in ett vändstäd där det egentligen inte får plats, t.ex. på en 25-minuters vändning med X61. Arbetsgivaren föreslog att ett assisterande vändstäd kunde läggas ut vid dessa tajta tågvändningar, och att tiden för vändstädet då blir 10 min för 2 personer, istället för 15 min för 1 person. Detsamma gäller för vändstäd ombord på Regina. Efter att ha tagit del av material från de berörda arbetsgrupperna så godkände ST denna förändring - dock endast under en provperiod T16. Senast den 31:a oktober ska arbetssättet utvärderas, och om arbetsgivaren vill behålla det så ska frågan upp för förhandling igen. Detta ger oss en chans att höra vad medlemmarna tycker innan vi godkänner arbetssättet permanent.

Vad händer nu?Ett datum har satts för studie av gångtider från vår nya lokal i VGJ-huset, och kommer genomföras om ett par veckor.Turlistorna inför sommaren är på väg och kommer granskas av turlisteombuden inför förhandlingen den 11/5.Den 11/4 har vi styrelsemöte i Uddevalla och bjuder på fika i köket mellan 9-10. Kom gärna och prata med oss!På våren och hösten gillar vi i ST att anordna aktiviteter för våra medlemmar som en chans att träffas och lära känna varandra lite bättre. Har du förslag på vad vi skulle kunna göra? Kontakta någon i styrelsen eller något av ombuden!


2016-03-23

Hej,

Den 17/3 hade vi årsmöte i Göteborg, där vi gick igenom året som varit och pratade om vad som kommer framöver. På mötet valdes även en ny styrelse som ni hittar här!

Turerna har tyvärr blivit en riktig långkörare i år, med mycket sista-minuten lösningar och småfel som dyker upp lite här och där. Det har även varit en hel del ändringar i turer som har lett till förändringar i turnycklarna. Den 16/3 var Bengt-Åke Nyman och jag på möte med Linda Goldbach och Annika Hertzman angående detta. Linda Goldbach lovade då att det kommer att göras en analys på hur våra nycklar såg ut när vi sökte dem, och försök att återskapa nycklarna så som de såg ut vid sökningen.

Ser ni felaktigheter i turerna så ta gärna en bild på turen och maila någon i styrelsen så att vi kan gå vidare i frågan med konkreta exempel på saker som inte sköts som de ska!

I veckan som kommer ska gångtider från VGJ-huset mätas upp. Den 29/3 har vi ett nytt arbetsmöte om turerna tillsammans med turkonstruktörerna.

Det är lite av det vi har på gång nu i vår. Hör gärna av er med frågor eller synpunkter!

Vänliga hälsningar / Ellinor Matsborg, Ordförande

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Här hittar du nyheter från hösten 2015. Är du intresserad av vad som hänt fram till sommaren 2015 hittar du dessa nyheter på vår gamla blogg.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-12-23

Den 14/12 hade vi ett allmänt informationsmöte (MBL 19) och en förhandling (MBL 11).

Förhandlingen gällde att tågvärdar från GLT skall bemanna vissa av SJ:s regionaltåg mellan Göteborg och Skövde under det stora banarbetet som sker mellan Falköping och Skövde nästa år. Det finns då ett önskemål från Västtrafik att tågvärdar från GLT skall finnas till hands ombord för att "hjälpa" SJ:s ombordpersonal med mer Västtrafiks specifika frågor. Vår uppfattning var då att detta borde vara frivilligt, precis som tanken var i den planerade samåkningen mellan förare från SJ AB och GLT. Företaget hävdade dock att det inte gick att jämföra då detta bara handlar om att komplettera SJ:s egen ombordpersonal och att GLT tågvärden inte kommer att ha något säkerhetsansvar eller liknande ombord. Företaget hävdade också att någon formell fordonsutbildning inte är nödvändig, utan man anser att en folder som tågvärden själv ansvarar för att läsa igenom är tillräcklig. Detta ansåg vi inte vara tillräckligt. Vi kom överens om att utbildningsfrågan skall ses över tillsammans med skyddet och vi gav även förslag på hur fordonsutbildningen skulle kunna gå till utan att allt för mycket planering och resurser skulle behövas.

På informationsmötet gick företaget igenom planerna för rekryteringar och utbildningar nästa år. Fyra nya förare har redan börjat i Göteborg och ytterligare några är på gång in. Dessutom hyr man in ett antal förare från Östersunds Tågkompetens och Protrain under en period för att hantera bristen på förare. Förarna i Nässjö står på tur att få X61 när förarna i Uddevalla är klara. Man kommer att rekrytera och utbilda ett antal nya körlärare under våren. På ombordsidan planeras ett till två utbildningstillfällen för nya tågvärdar, i första hand timanställda och semestervikarier. Även en ags-utbildning kommer att hållas under våren. Gemensamma APT:er (förare och tågvärdar) är planerade vecka 15-20.

Företagets fordonschef, Hasse Vedberg, informerade sedan lite allmänt om fordonsläget, vilka förändringar som gäller i och med det nya avtalet när det gäller underhåll, städning mm av fordonen och vilka verkstäder som kommer att sköta vad. Han berättade också att Västtrafik planerar att införskaffa ytterligare ca 40 fordon.

I övrigt berättade företaget att man skall hålla informationsmöten med personalen på Kinnekulletågen och att ett etableringsprojekt för den trafiken nu dras igång, att man kommer att arbeta vidare med namnskyltsfrågan i en arbetsgrupp, och att flytten till VGJ blir i sista halvan av januari.

Den 15/12 hade vi ett möte i Centrala Skyddskommittén. På detta möte behandlades huvudsakligen detaljer kring samlokaliseringen i VGJ-huset, en del kvarstående frågor kring vändstäd, namnskyltstfrågan och riskanalysen kring bemanningen av SJ:s reginoaltåg (se ovan). Sjuktal, rapporter kring hot och våld samt en del andra säkerhetsrelaterade frågor gick också igenom.

Nu har vi inga inplanerade möten med företaget förrän 21 /1, då vi kommer att träffas för att diskutera instruktörernas villkor och hur redovisningstid för timanställda skall hanteras. Dessförinnan träffas styrelsen för årets första möte den 19/1.

2015-12-14 Gruppsökning T16

Nu skall materialet finnas tillgängligt för samtliga åkstationer. Arbetet med turer och nycklar har varit väldigt komplicerat i år på grund av en massa olika faktorer, bland anat det stora arbetet på Västra stambanan som kommer att pågå under en stor del av året. Företaget ville även införa det som från början skulle kallats iordningsställande av tåg, som sedan döptes om till vändstäd. Men det visade sig att det fanns mycket praktiska problem kring detta, vilket gjorde att förhandlingarna och de slutgiltiga förutsättningarna inte blev klara förrän alldeles nyligen. Samtidigt fanns ett förslag om samåkning mellan förare på SJ AB och GLT, vilket skulle inneburit att förare från SJ AB skulle kört vissa av våra tåg, och vi i vår tur kört vissa tåg för SJ AB. Innan man visste om det fanns tillräckligt många intresserade förare på SJ AB kunde vi slutgiltigt inte göra klart våra turer. I fredags kom beskedet att det inte blir något av denna samåkning. I sista stund har nu dessutom företaget "flaggat upp" för att man har för avsikt att bemanna vissa SJ-tåg med stort inslag av Västtågsresenärer med ombordpersonal från GLT, som då skulle jobba ihop med ombordpersonal från SJ. Denna fråga är ännu inte förhandlad och en första träff med företaget sker idag, den 14/12. I fredags, innan ansökningsmaterialet slutligen gick ut, förhandlades nycklarna. Men då turerna ännu inte är helt klara är det så här långt bara start- och sluttid på turerna i nycklarna som är klara, innehållet i turerna kan kommat att förändras. Från ST:s sida är det Ellinor Matsborg, Linn Vidén och Zeljko Milosevic som i första hand arbetat med turer och nycklar, och har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er till dom.

2015-11-29

Under veckan som gick förhandlade vi den nya rutinen gällande "vändstäd" för ombordpersonal som företaget vill införa. Förutsättningarna har ändrats ganska mycket sedan förslaget först presenterades, bland annat upptäckte man att fordonen står alldeles för kort tid för att man skall kunna hinna genomföra detta i den omfattning som man först tänkt sig. Alla praktiska detaljer är ännu inte klara, men vi förhandlingen kom man i alla fall överens om att det får förekomma max en vändstädning per tur och att man bara vändstädar ett fordon som man själv tjänstgjort på eller skall tjänstgöra på.

Vi har även haft en förhandling gällande turer och nycklar. Det visade sig dock att det återstår så mycket frågetecken fortfarande beträffande turerna och även fordonens omlopp så förhandlingen fick skjutas upp och man kommer att fortsätta den vid ett senare tillfälle.

I lördags var det så dags för den första medlemsbrunchen på Ritz. Vi blev 17 medlemmar som dök upp. Missade ni detta tillfälle så finns ett nytt på lördag den 5/12.

2015-11-22

Den 18/11 hölls ordinarie styrelsemöte i Borås. Till detta var samtliga förtroendevalda inbjudna. Vi gick igenom de normala punkterna, bland annat redogjorde de som deltagit i förhandlingar och möten av olika slag för dessa. Oktober-november har varit en väldigt intensiv period, med inte mindre än 13 möten/förhandlingar som vi deltagit sedan senaste styrelsemötet. Även den kommande perioden fram till mitten av december kommer att bli väldigt intensiv. Vi gjorde även en del planering inför 2016. Vår ordförande lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet då han övergår till en tjänst i SJ AB. Det bestämdes att vice ordförande Berndt Bolms går in som ordförande fram tills nästa årsmöte som kommer att hållas i mars 2016.

Till mötet var även företagets huvudskyddsombud, Ingemar Nordén inbjuden. Han pratade bland annat om samlokaliseringen med SJ AB och visade lite grand hur det är tänkt att se ut i VGJ-huset efter ombyggnaden. Vi diskuterade även frågan kring namnskyltar med Ingemar som många känner oro för.

2015-11-02

MÅNADSSAMMANFATTNING

Under oktober har vi i huvudsak arbetat med turlistor och samåkningsprojektet med SJAB. Vi har dessutom haft ett antal MBL:er och överläggningar.

1/10 hade vi ett allmänt informationsmöte med företaget (MBL 19). 6/10 höll styrelsen ordinarie styrelsemöte i Uddevalla då vi bjöd på fika innan.
7/10 var det ett möte med Centrala Skyddskommittén. Ni hittar med information om dessa möten i sammanfattningen som är postad 2015-10-11.

Gruppen som arbetar med samåkning mellan GLT och SJAB har träffats 9/10 och 15/10. En förhandling hölls sedan i Stockholm den 28/10. I stort sett är vi överens men det finns fortfarande synpunkter från facken på SJAB om hur ersättningen skall beräknas då SJAB:s förare kör för GLT.

22/10 hölls en överläggning gällande Instruktörernas villkor, där företaget vill göra vissa förändringar gällande bland annat tilläggen. Vid detta möte bestämdes att förhandlingar skall inledas under november för att se över tillägg och övriga villkor.

27/10 var turlisteombuden för ytterstationerna inbjudna till en heldag för att jobba med sina turer tillsammans med turlisteansvariga inom styrelsen.

29/10 hölls ett arbetsmöte mellan företaget och våra turlisteansvariga gällande turlistorna i Göteborg.

Under november fortsätter arbetet med turer och nycklar inför T16. 5/11 träffas turlisteombuden i Göteborg för att arbeta med turer och den 12/11 hålls en förhandling gällande turerna för T16. En avslutande förhandling gällande flytten till VGJ-huset hålls den 19/11.

Sista lördagen i november och första i december planeras en medlemsaktivitet. Mer information kommer.

Nästa styrelsemöte hålls 16/11 i Borås. Till detta möte är samtliga förtroendevalda inbjudna. Vid detta möte skall bland annat riktlinjerna för 2016 dras upp.

2015-10-11

De senaste dagarna har vi haft ett antal möten med företaget och även haft ett styrelsemöte:

Den 1/10 hade vi höstens första allmänna informationsmöte med företaget.

Vi gick igenom rekryteringar mm. Det pågår rekrytering till chefstjänster på Trafikledningen, en Teamleader till Personalplaneringen samt ett antal tjänster på Trafikplaneringen. Det planeras en kurs för ny ombordpersonal under hösten. Vi ställde frågor angående tillgången på förare. Företaget följer upp situationen, men ser ännu inget behov av at rekrytera. Viss osäkerhet råder pga ett stort banarbete nästa år som man inte riktigt vet hur det kommer påverka behovet. Avtal med inhyrda förare förlängs tills vidare. I samband med denna fråga framförde vi vår oro över om vi verkligen kommer att få ut alla våra FP-dagar, då det kommer mycket rapporter om nekad ledighet. Företagets uppfattning är att FP-dagarna skall kunna fås ut.

På utbildningssidan rullar det på med ”Det Goda Kundmötet”. I övrigt planeras en ledarutbildning för instruktörer under hösten. Till våren planeras en säljutbildning för ombordpersonal. I övrigt så är det på gång med APT som kombineras med JTF under hösten.

Företaget berättade lite om det nya planeringssystemet IVU som börjar införas. Det består av flera moduler, där just personalplaneringen är en av de sista som kommer att driftsättas, troligen dröjer det ytterligare något år.

Götalandståg kvalitetscertifieras enligt ISO 9000. En första revision har gjorts och den gick ganska bra. Certifieringen är ett krav från Västtrafiks sida.

Bland övriga frågor som dök var hanteringen av Alkoskåp, där man nu bestämt leverantör och funktioner. SJ har lagt ett anbud på Kinnekulletåget. Besked om vem som vinner upphandlingen ges den 2/11. Tanken från SJ:s sida är i så fall att köra den inom GLT men hålla det som en separat enhet. Securitas har vunnit en direktupphandling av biljettkontrollen på tågen, efter det att avtalet med Q4S sas upp. Västtrafik och Götalandståg har påbörjat diskussioner om att upphöra med kontanthantering på tågen.

Den 6/10 hölls ordinarie styrelsemöte. Mötet hölls i Uddevalla. Före mötet startade fanns styrelsen på plats i pauslokalen för att svar på frågor mm. ST bjöd också på lite fikabröd.

Den 7/10 träffades Centrala Skyddskommittén för sitt första möte efter sommaren.

En fråga man tittar på är ”Iordningställande av tåg” (vändstädning), där man har för avsikt att detta till viss del skall skötas av ombordpersonal. Man håller nu på att gå igenom omlopp och turer och har upptäckt att det är ganska många tåg där det inte kommer att finnas tid för detta, så även framöver måste man nog fortsätta att åtminstone till viss del köpa in detta.

Arbetsmiljön på X61, i första hand förarhytt, arbetas det med. Man har nu inlett ett samarbete med Chalmers, som kommer att delta utvärderingen som en led i en utbildning.

Västtrafik vill på försök genomföra prov med en personlig kamera som tågvärden har på sig för att se om detta får en positiv effekt gällande hot och våld.

Gällande uniform så finns krav från Västtrafik på en neutral sådan. Egen slips/scarfs kommer att införas och på olika sätt skall SJ-emblemet döljas på nuvarande uniform.

Västtrafik har brist på fordon och nu pågår förhandlingar med Pågatågen om att hyra in X61 från dom.

Statistik gällande hot våld gicks igenom. Även sjukstatistik diskuterades. Införandet av alkoskåp, nytt planeringssystem (IVU) och Förarhandbok gicks igenom. En förhandling gällande införande av ”Mystery Shoppers” för förare kommer att genomföras när handboken är klar.

PL och skyddet skall involveras i högre grad vid turlisteplaneringen för att tydligare föra in arbetsmiljöbegreppet i konstruktionen av turer.

Slutligen diskuterades VD-brev gällande hanteringen av flyktingar på tågen. Viss osäkerhet har uppstått då många tolkat det (både ombordpersonal, asylsökande och medresenärer) som att det även är fritt fram för de asylsökande som bor på flyktingförläggningar i området att resa gratis. Detta var inte avsikten.

Den 9/10 återupptogs förhandlingarna kring ett avtal gällande samåkning mellan GLT och SJ AB: Under dagen hölls dessutom två välbesökta informationsmöten där såväl fack som arbetsgivaren deltog.

2015-10-04 Månadssammanfattning

Under september har vi främst arbetat med avtalet gällande Samåkning (att vi skall kunna bli "utlånade" mellan bolagen för att köra varandras tåg i vissa fall). Vi hade ett första möte i Stockholm den 4/9, följt av ytterligare ett den 23/9. Från vår sida har vi i första hand velat vara säkra på att detta inte används som ett sätt att "dumpa" vårt avtal, genom att låta SJ förare köra våra tåg. Utifrån hur avtalsförslaget nu ser ut tycker vi att det är utformat så att detta inte skall vara någon risk. Tveksamheten är dock fortfarande ganska stor från facken på SJ AB, så vi har därför ytterligare ett möte inbokat den 9/10 för att försöka komma fram till ett slutgiltigt förslag.

En annan fråga vi har hanterat är flytten till VGJ-huset. Vi har haft en första förhandling den 18/9 där vi kom överens om själva flytten och ombyggnaden i stort. Vi kommer att ha ytterligare en förhandling där vi går igenom mer detaljer. Den 1/10 träffade vi också fack och skyddsombud från SJ AB och diskuterade igenom flytten i först hand utifrån arbetsmiljöperspektivet. Själva flytten för GLT:s del blir i början av januari.

Vi har också haft ett möte med företaget där vi diskuterat riktlinjer på hur ändringar mm i turer och nycklar skall hanteras. Vid detta möte kom vi också överens om att gruppsökningen inför T16 skall börja gälla senast den 1/2. Dessutom bestämdes att månadsbeskedet för december (som alltså kommer den 15/11) även skall innehålla de första dagarna i januari.

Den närmaste tiden fortsätter alltså möten och förhandlingar om såväl samåkning som flytt. Vi kommer också börja turlistearbetet inför T16. Vi väntar nu på att de första förslagen skall börja komma ut. Om allt går som planerat kallar vi samman våra tulristeombud i slutet på oktober och går då igenom material för att vi skall kunna få in eventuella synpunkter innan månadsbeskeden skall ut den 15/11.

Styrelsen hade sitt första möte efter sommaruppehållet den 8/9. Då gjordes en plan för höstens aktiviteter. En medlemsaktivitet planeras i slutet av november, början på december. Vi återkommer om mer detaljer kring detta.

Nästa styrelsemöte hålls den 6/10 i Uddevalla. Vi bjuder på fika och finns tillgängliga i pausrummet mellan 09.00-10.00.

2015-09-21 Förhandling 18/9

I fredags (18/9) träffade vi företaget för ett första möte gällande flytten till VGJ-huset. Så här långt tycker vi att det ser ganska bra ut, men det finns en ganska stor oro från SJ-personalen om att det skall bli trångt. Vi enades om ombyggnader och planering för dessa, men kom också överens om att träffas ytterligare en gång under hösten för att mer i detalj gå igenom möblering, utrustning mm.

Överläggning 10/9

Den 10/9 hade vi en kortare överläggning med företaget gällande bland annat hur vi skall hantera gruppinplaceringen för 2016 (T16). Vi diskuterade också lite allmänt om hur månads- och veckobeskeden skall hanteras och hur ändringar skall kommuniceras. Vi kommer att jobba vidare med frågorna. På mötet kom vi dock överens om att göra som förra året, att man på månadsbeskedet för december även får första veckan i januari och att man går in på sina nya grupper från 1/2. Vi fick också ett löfte om att det månadsbesked som ges i december skall vara det som gäller och att man så långt det är möjligt skall undvika ändringar.

Förhandling 4/9

Den 4/9 inleddes förhandlingarna gällande ett avtal om att "utlåning" av förare mellan Götalandståg och SJ AB. Företaget vill att förare från SJ AB skall kunna köra några pendlar i "peak-tid" för att få upp arbetstiden på ett par överliggningsturer och vi på Götalandståg i gengäld skall köra vissa turer med X55 på i första hand Uddevalla. Utifrån det upplägg vi har fått se är vi ganska nöjda med förslaget, men facken på SJ vill diskutera vidare. Ett nytt möte kommer därför hållas den 23/9.

Förhandlingar 19/8

Den 19/8 deltog vi i förhandlingar dels kring ny organisation för Trafikledningen och dels för Planeringsavdelningen som skall gälla från T16.

När det gäller Trafikledningen har företaget och Västtrafik haft svårt att komma överens om vad som skall gälla. Vår uppfattning är att Västtrafik helst hade sett en mer självständig trafikledning för Götalandståg, men att SJ AB ville behålla så mycket kontroll som möjligt. Resultatet blev en kompromiss där ledningen kommer att tillhöra SJ Götalandståg men de flesta operativa medarbetarna SJ AB. Vi ansåg att detta var en ologisk uppdelning och reserverade oss därför tillsammans med övriga fack mot beslutet.

Gällande Planeringsavdelningen är den en organisation som växt och kompletterats lite grand allt eftersom akuta behov har uppstått vilket fått till följd att vissa tjänster aldrig varit utlysta och att de ibland varit uppdelade på ologiska sätt. Genom den nya organisationen styr man upp och organiserar avdelningen på ett mer strukturerat sätt. Företagets grundidé var att alla skulle söka om sina tjänster, vilket vi tillsammans med övriga fack motsade oss. Vi fick till slut företaget att gå med på att de som redan har tillsvidareanställningar inom Planeringsavdelningen och vars innehåll inte märkbart förändras ej behöver söka om sina tjänster. Förhandlingen avslutades därför i enighet.

Copyright