Varför ska jag välja ST?


Vi vill erbjuda ett medlemsnära, partipolitiskt obundet och prisvärt fackligt medlemskap!

Vi lyssnar på våra medlemmar

Vi försöker vara ett lyhört fack. Ingen utav oss ägnar oss på heltid åt fackliga uppdrag.  Vi arbetar ute i tågen eller inom administrationen och lyssnar och diskuterar med vår medlemmar och agerar sedan utifrån detta i våra kontakter med företaget.

Medlemskap ger trygghet

Att vara med i facket innebär trygghet. Du kan alltid känna dig säker på att det finns någon som tillvaratar dina intressen och att det finns någon du kan fråga eller få hjälp av om det uppstår problem.

Vi står på din sida

Vi tillvaratar dina intressen i förhandlingar med företaget kring arbetstider, anställningsvillkor samt löner och andra förmåner. Vi kan även ge dig hjälp och råd om du får problem med arbetsgivaren.

Vi "sponsrar" inga politiska partier

Vi är partipolitiskt obundna. Det betyder att när vi tar ställning i politiska frågor utgår vi från våra medlemmars intressen utan några partipolitiska kopplingar.

Vi använder inte heller våra medlemmars pengar till att stödja politiska partier eller till partipolitiska kampanjer. 

Vi ger dig mer än bara fackligt medlemskap

Som medlem i ST får du även tillgång till en rad medlemsförmåner, såsom rabatt på försäkringar och möjlighet att låna till förmånliga villkor. I medlemsavgiften ingår även en inkomstförsäkring som ger extra skydd vid arbetslöshet. Vi har rabatter på flera olika hotellkedjor och rabatt på resor hos SJ.

Hos oss får du en grundläggande facklig trygghet till ett attraktivt pris!

Copyright