Förtroendevalda ST Västtågen 2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Styrelsen:

 • Henrik Lundahl Weissglas, kassör, förare, Göteborg

 • Johnny Holmgren, Ledamot, lokförare, Göteborg

 • Anna Kim Ottosson, Ledamot, tågvärd, Uddevalla

 • Srdjan Malesevic, Ledamot, förare, Krösa

 • Mattias Frisk, Ledamot, studieorganisatör, förare, Krösa

 • Olof Svensson, Ledamot, förare, Borås

 • Göran Tenvert, Ledamot, förare Falköping

 • Stephanie Santinelli, tågvärd, Falköping

 • Oskar Blom, Suppleant, jämställdhetsansvarig, tågvärd, Falköping

 • Stefan Hägg, Ledamot, tågvärd, Borås

 • Nina Hartikainen, Suppleant, Turlisteansvarig, tågvärd, Borås

Du når samtliga förtroendevalda via mail:

förnamn.efternamn@sj.se

eller på vår funktionsbrevlåda info@stvasttagen.se

Bild på styrelsen finns på de nytryckt folder! Kom och hämta på expeditionen.

Gammal bild! Ny tas när tillfälle ges för att kunna träffas igen på plats!

Bakre raden från vänster: Therese Fälth, Katarina Larsson, Mattias Lindqvist, Olof Svensson, Andreas Cederlund

Främre raden från vänster: Jeanette Lidström, Angelica Ebermark, Anna Ottosson, Sune Larsson, Nina Hartikainen

Saknas i bilden: Rickard Hermann


Revisorer:

 • Katarina Larsson, förare, Falköping

 • Sune Larsson, förare, Falköping

 • ersättare Stefan Lundskog

Skyddsombud:

 • Olof Svensson, förare, Borås

Turlisteombud:

 • Nina Hartikainen & Olof Svensson, Borås

 • Anna Ottosson & Mattias Johansson , Uddevalla

 • Stephanie Santinelli & Göran Tenvert, Falköping

 • Henrik Lundahl Weissglas & , Göteborg

 • Lidköping

 • Magnus Carme & , Nässjö

 • Mattias Frisk & Srdjan Malesevic, Krösa

Valberedning:

 • Anna Kim Ottosson, tågvärd, Uddevalla

 • Mattias Frisk, förare, Krösa

Copyright