Copyright

Lönetabell för ST-medlemmar

SJ Götalandståg och SJ Krösa

2024-05-01 -- 2025-04-30


Tågvärdar

P87   23 900 kr   Utbildningslön
P88   28 896 kr   Från första egna turen
P89   31  919 kr    Efter 12 månader i P88 (slutlön om man ej har AGS-kompetens)
P80   34 578 kr    Efter 24 månader i P89 och med AGS-kompetens

Tidigare erfarenhet som tågvärd eller annat serviceyrke kan få tillgodoräknas vid inplacering efter överenskommelse med arbetsgivaren.

Förare

P97   23 983 kr   Utbildningslön
P98   34 016 kr   Från första egna turen
P99   36 030 kr Efter 12 månader i P98
P90   43 362 kr Efter 24 månader i P99

Är man redan examinerad förare med erfarenhet när man anställs tillgodoräknas denna tid vid inplacering.

OB-tillägg

Enkel                 23,13 kr/tim

Kvalificerad   51,62 kr/tim

Storhelg          116,00 kr/tim

Övriga tillägg

Instruktör 5 556 kr, körlärare 1 880 kr, driftstöd 4 289 kr, TRÅD 2 675 kr.